22. januar 2018

Vejrup kirkegård

Gørding herred, Ribe amt

På kirkegården står et stort støbejernskors som minde om en gårdmand, der blev dræbt af en østrigsk soldat i 1864. De slesvigske krige krævede heldigvis meget få civile ofre, men i Nørre Vejrup gik det galt. Ribe Stiftsavis bragte den 17. maj 1864 denne artikel:

"Et Regiment fjendtlige Soldater, som i Søndags Formiddags marcherede fra Kolding til Varde, gjorde Holdt ved Veirup i Gjørding Herred; en Afdeling kom til at staa paa Landevejen tæt ved Kroen og nogle Gaarde; øjeblikkeligt væltede de Menige sig ind i Gaardene og borttog alt Spiseligt tilligemed hvad de forefandt af Linned. Da de skulde bortmarchere, kom en Menig og en Oppasser ind til Gaardmand Otte Pedersen og forlangte Øl. Da denne ikke hurtig nok efterkom Ordren, skjød man ham gjennem Hovedet. En Nabo gjorde Anmeldelse til Officererne og den Skyldige blev funden, man hentede Herredsfogden i Holsted og et Forhør afholdtes, medens tillige en Mængde bleve arresterede for Tyverierne. Igaar blev Morderen skudt paa Gjerningsstedet og Tyvene afstraffede".

I de næste nummer af avisen måtte redaktøren dementere beretningen om henrettelsen af den østrigske soldat. Han var i stedet blevet taget med til arresten i Holsted, da han ikke ønskede at tilstå udåden. I det følgende nummer bragte redaktøren en kort notits om, at den østrigske kommandant i Ribe havde underlagt avisen censur, og vi hører således ikke mere om drabssagen fra Vejrup.

Gårdmand i Nørre Vejrup Otte Pedersen, døbt 25. september 1796 i Nørre Vejrup, Vejrup sogn, konfirmeret 1812 i Vejrup kirke, skudt og dræbt i Nørre Vejrup, Vejrup sogn 15. maj 1864, begravet på Vejrup kirkegård 21. maj. Søn af gårdmand Peder Ottesen og Ingeborg Jacobsdatter.
Gårdmand i Nørre Vejrup. Gift ca. 1826 med Petrine Jacobsen (ca. 1797-1879).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar