13. januar 2018

Eltang sogn, Gudsø

Brusk herred


Efter tabet af Kolding den 23. april 1849 forstærkede danskerne deres position ved landsbyen Gudsø 6 km nordøst for Kolding og forsøgte dermed at afskære fjenden fra at nå frem til Snoghøj og videre til Fredericia. En fjendtlig styrke blev kastet tilbage den 3. maj, men kostede os to faldne og fjorten sårede soldater. Fire dage senere kom det til endnu voldsommere kampe ved Gudsø, som fjenden iøvrigt stak i brand. Efter fire timers fægtning måtte danskerne trække sig tilbage i retning mod Taulov, og først hen imod aften ebbede kampene ud tæt Erritsø. Den fremskudte position ved Gudsø var tabt, og fægtningen have kostet yderligere otte danske soldater livet. Blandt de 133 sårede døde yderligere to officerer, en læge og 24 menige i de kommende dage og uger.

Efter fægtningen begravede fjenden to danske underjægere på markerne tæt ved landevejen. Iver Iversen på den sydlige side af vejen, hvor danskerne kort efter satte et trækors med inskriptionen "Her hviler af 1ste Reserve-Jægercorps / ... ... ... ? / Her sank Du ædle Danske ned i Graven / d. 7. Mai 1849 / Skaan Graven". På dette tidlige tidspunkt havde man endnu ikke identificeret underjægeren.

På den nordlige side af vejen, ikke langt fra Iversens grav, men vestligere og dermed tættere på Gudsø by, fandt Carl Christian Hansen sit hvilested. Her satte danskerne også et trækors.

Krigsministeriet anlagde det nuværende gravsted i 1912. På den store natursten er navnene på de to underjægere indhugget. Gravstedet ved landevejen ligger ca. 100 meter øst for gården på Nørre Bjertvej 178.

1. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 47 Iver Iversen, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag.
Det har ikke været muligt at finde Iver Iversens fødested. Ifølge regimentets tabsliste var han hjemmehørende i Holbæk amts 16. lægd (Undløse sogn), men hans navn findes ikke i lægdsrullerne. Kirkebøger og folketællinger har heller ikke givet svaret, og i det hele taget er navnet Iver sjældent i denne egn af landet. På gravstenen fra 1912 er hans navn - sikkert fejlagtigt - opgivet som Lars Iver Iversen.
Cohen 1849/130: Ivar Ivarsen Smedegaard (Holbæk amt).

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 195 Carl Christian Hansen, født 16. februar 1826 i Ougtved, Sæby sogn, Holbæk amt, konfirmeret 1841 i Ruds Vedby, faldet ved Gudsø 7. maj 1849, begravet af fjenden samme dag. Søn af husmand Hans Olesen og Maren Mouritsdatter.
Familien flyttede til en fæstegård på Vedby mark i nabosognet Ruds Vedby.
Hovedrullen for Holbæk amt, 75. lægd, nr. 218.
Cohen 1849/130: Carl Christian Hansen Augtved (Holbæk amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar