14. januar 2018

Harte kirkegård

Brusk herred, Vejle amt

Mindestenen på kirkegården blev afsløret den 24. april 1874. Tre af de faldne fra kampene i Kolding den 23. april 1849 fandt deres sidste hvilested i Harte, men det gælder næppe Peter Christian Pedersen fra Øster Brønderslev, hvis navn er indhugget på mindestenene i både Harte og Bramdrup.

Harte kirkebog noterer "trende danske Soldater, faldne i Slaget den 23. April og fundne paa Eistrup Mark", men ikke navnene. A.D. Cohen skriver i sin bog "Krigen 1849 og de Faldnes Minde", at den tredje soldat, der blev begravet i Harte, var underkorporal Jorderup.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 137 Søren Laursen, født 7. maj 1820 i Lystrup, Vivild sogn, Randers amt, konfirmeret 1836 i Vivild, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Laurs Christensen og Anne Marie Sørensdatter.
Hovedrullen for Randers amt 1848, 65. lægd, nr. 160 (Vivild sogn).

2. Underkorporal ved 4. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 28 Niels Jensen, født 11. januar 1820 i Jordrup, Jordrup sogn, Ribe amt, konfirmeret 1834 i Lindeballe, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af gårdmand og sognefoged Jens Andersen Ravn og Maren Jeppesdatter.
Niels' far døde i 1822 og moderen to år senere. Stedfaderen Peder Sørensen giftede sig igen og flyttede til en gård i Lindeballe, hvor Niels voksede op.
Hovedrullen for Vejle amt 1849, 53. lægd, nr. 23 (Lindeballe sogn).
Cohen 1849/126: Niels Jensen Jorderup (Vejle amt).

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 46 Hans Thomsen, født 30. november 1822 i Gammelgab, Broager sogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1838 i Broager, faldet i Kolding 23. april 1849, begravet på Harte kirkegård 27. april. Søn af bolsmand Hans Thomsen og Maren Gregersen.
Boede hjemme i 1845.
Hovedrullen for Sønderborg amt, 8. lægd, nr. 4 (Broager sogn).
Cohen 1849/118: Hans Thomsen Gammelgab.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar