31. januar 2018

Nimtofte kirke

Sønder Djurs herred, Randers amt

I kirken hænger en mindetavle over to sognebeboere, der faldt i Treårskrigen.

1. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 240 Hans Jensen, født 23. oktober 1826 i Ramten mølle, Nimtofte sogn, konfirmeret 1841 i Nimtofte kirke, såret i kampene ved Isted 25. juli 1850, død på Københavns garnisonshospital 24. august, begravet på Garnisons kirkegård 27. august. Søn af husmand Jens Olesen og Madsine Hansdatter.
Hans' forældre blev aldrig gift. Faderen rejste til et husmandssted i Koed sogn i 1827, og moderen, der var beslægtet med mølleren i Ramten, flyttede senere til et hus i Nimtofte by og forblev i øvrigt ugift. - Tjenestekarl i Ramten mølle 1845.
Cohen 1850/87: Hans Jensen Ramtemølle (Randers amt).

2. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 33 Hans Nicolaj Hansen, født 14. januar 1824 i Nimtofte, Nimtofte sogn, konfirmeret 1838 i Nimtofte kirke, død af tyfus i Schleswig 8. oktober 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 9. oktober. Søn af husmand Hans Hansen Kløve og Kirsten Nielsdatter.
Træskomand i Sønderskov, Nimtofte sogn. Gift ca. 1845 med Marianne Christensdatter, med hvem han fik to børn.
Cohen 1850/66: Hans Nicolai Hansen Nimtofte (Randers amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar