8. januar 2018

Brande kirke

Nørvang herred, Vejle amt

På tårnrummets østvæg er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen og i 1864. Tavlen er forsynet med et vers fra 1 Joh 3, 16: ”Ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene”.
De to førstnævntes navne findes også på kæmpegraven ved Trinitatis kirke i Fredericia.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, overkomplet nr. 97 Otto Thomsen, født 2. juni 1826 i Grarup, Brande sogn, konfirmeret 1841 i Brande, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Thomas Knudsen og Anne Marie Sørensdatter.
Boede hos forældrene 1845.
Cohen 1849/109: Otto Thomsen Grærup (Vejle amt).

2. Underjæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 189 Thomas Kjeldsen, født 20. marts 1821 i Dørslund, Brande sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand og sognefoged Kjeld Pedersen og Sidsel Pedersdatter.
Boede hos forældrene 1840.
Cohen 1849/130: Thomas Kjeldsen Dørslunde (Vejle amt).

3. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 358 Anders Peter Christensen, født 10. april 1839 i Arvad, Brande sogn, konfirmeret 1853 i Brande, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensborg lazaret 27. april, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 29. april. Søn af gårdmand Christen Nielsen og Maren Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Arvad Mølle 1860.
Cohen 1864/161: Anders Peter Christensen Arrevad.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar