16. januar 2018

Søvind kirke

Vor herred, Skanderborg amt

Sognets beboere opsatte i 1866 en stor mindetavle i kirken over syv sognebørn, som faldt i de slesvigske krige. Tavlerne i Søvind og Gangsted kirker er ensartede.
Nr. 6 og 7, Peder og Søren Rasmussen, var brødre.

1. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 245 Søren Laursen, født 8. juni 1825 i Ås, Søvind sogn, konfirmeret 1840 i Søvind, faldet ved Friedrichstadt 1. oktober 1850. Søn af husmand Laurs Jensen og Maren Laursdatter.
Tjenestekarl i Haldrup, Vær sogn 1845.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1848, 26. lægd, nr. X 113 (Haldrup sogn).
Cohen 1850/56: Søren Laursen Aas (Skanderborg amt).

2. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 255 Jens Simonsen, født 21. maj 1823 på Ås mark, Søvind sogn, konfirmeret 1838 i Søvind, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. Søn af bolsmand Simon Jørgensen og Else Andersdatter.
Tjenestekarl i Blirup, Vær sogn 1845.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 31. lægd, nr. 5 (et eksempel på at savnede soldater endnu kunne blive stående i lægdsrullen mange efter krigen i mangel på bevis om dødsfaldet).
Cohen 1850/56: Jens Simonsen Aas (Skanderborg amt).

3. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 103 Jens Jensen, født 21. juli 1819 på Bleld mark, Nebel sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1834 i Søvind, død af tyfus på Haderslev lazaret 21. december 1850, begravet på Haderslev kirkegård 24. december. Søn af gårdmand Jens Jensen og Anne Nielsdatter.
Familien flyttede til en gård i Søvind i 1827. Tjenestekarl i Søvind 1850.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1848, 30. lægd, nr. 49.
Cohen 1850/89: Jens Jensen Bleld (Skanderborg amt).

4. Midlertidig korporal ved 20. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 198 Jens Sørensen, født 5. august 1834 i Toftum, Søvind sogn, konfirmeret 1849 i Søvind, savnet efter kampene ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af husmand og skrædder Søren Rasmussen og Anne Mikkelsdatter.
Tilgangsrullen for Skanderborg amt 1863, 36. lægd, nr. N 36 (Hansted sogn).
Cohen 1864/160: Jens Sørensen Toftum.

5. Menig ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 337 Rasmus Udbye, født 13. september 1837 i Horn, Tvilum sogn, Skanderborg amt, såret ved Dybbøl 18. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af gårdmand, senere kromand Niels Udbye og Anne Margrethe Uck.
Rasmus' fader, der var degnesøn fra Daugård, flyttede meget rundt på Skanderborg amt. Han nåede at være forpagter af Ansø mølle, Vilholt mølle, Pinds mølle, Sandvad kro og Blegind præstegård, før han i 1853 overtog Søvind kro. Rasmus' moder var datter af konsumtionskasserer Chr. Ludvig Uck i Skanderborg. Rasmus forblev vist i kroen indtil sin indkaldelse i december 1863.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 30. lægd, nr. 103.
Cohen 1864/115: Rasmus Udby Horn.

6. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 78 Søren Rasmussen, født 27. juli 1833 i Hyldkrog, Brigsted mark, Søvind sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Mette Sørensdatter.
Hovedrullen for Skanderborg amt 1859, 30. lægd, nr. 31.
Cohen 1864/147: Søren Rasmussen Skanderborg.
Den officielle tabsliste kalder ham dog Brogsted, en stavefejl for Brigsted.

7. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 466 Peder Rasmussen, født 26. oktober 1840 i Hyldkrog, Brigsted mark, Søvind sogn, konfirmeret 1855 i Søvind, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Rasmus Jørgensen og Mette Sørensdatter.
Tjenestekarl i Brigsted, Søvind sogn i 1860.
Cohen 1864/127: Peter Rasmussen Hyldkraag.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar