23. januar 2018

Bryndum kirkegård

Skads herred, Ribe amt

På kirkegården står en gravsten over en soldat, der døde på Als i slutningen af marts 1864. Da familien i Bryndum modtog underretningen om sønnens død, kunne faderen ingen hvile finde, før sønnens lig var bragt hjem, og i maj påbegyndte han den lange rejse til Als, der på grund af fjendens besættelse af store dele af Jylland, gik over land langs den jyske vestkyst, gennem Han herred og Vendsyssel til Frederikshavn, videre med skib til Nyborg, atter over land til Faaborg og derfra videre med skib til Als. Faderens rejsedagbog blev bragt i Fra Ribe Amt 1940/43 og vidner i dag om en helt enestående bedrift.

Rejsen tog otte dage, og da faderen, der var skolelærer i Bryndum, endelig nåede frem til Augustenborg, opsøgte han feltpræsten, der havde forestået begravelsen seks uger tidligere og var i stand til at udpege graven, der foruden lærerens søn også rummede syv andre lig. De nødvendige tilladelser blev givet, og i en sen aftentime blev massegraven åbnet. Allerede i den anden kiste fandt faderen sin søn, på hvis bryst var anbragt en seddel med navn og regimentsnummer. Kisten blev taget op, og allerede den følgende dag fik faderen tilladelse til at sejle over Alssund til Dybbøl. Preusserne dér forlangte kisten åbnet i overværelse af en preussisk officer, der straks befalede en lokal ægtkusk til at køre liget hvorhen faderen ønskede det. Da det lille følge imidlertid var kommet et godt stykke væk fra preusserne, ville kusken ikke køre længere. Heldigvis var andre parate til at overtage transporten, og efter et par dagsrejser nåede faderen endelig hjem til Bryndum med sønnens lig, der blev anbragt i kirkens tårnrum. To dage senere blev kisten atter begravet, og den følgende søndag holdt præsten en lange mindetale over den faldne soldat.

Menig ved 8. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 320 Christian Leopold Yderik, født 9. november 1840 i Skonager, Næsbjerg sogn, Ribe amt, konfirmeret 1855 i Bryndum kirke, død på Augustenborg lazaret 30. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 2. april, genbegravet på Bryndum kirkegård den 18. maj. Søn af skolelærer og kirkesanger Christen Christensen Yderik og Anne Gundersdatter.
Boede hjemme hos forældrene i Bryndum skole i 1860. Faderen var skolelærer i Skonager, Næsbjerg sogn i årene 1839-52 og siden i Bryndum skole. Han døde i 1868, 57 år gammel og ligger begravet ved siden af sin søn. Også hans gravsten er endnu bevaret.
Cohen 1864/121: Christen Leopold Yderik Næsborg [sic!].

Ingen kommentarer:

Send en kommentar