9. januar 2018

Erritsø kirke

Elbo herred

I kirken er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i Treårskrigen. De to førstnævnte blev begravet på kirkegården. På kirkegården er bevaret et stort smedejernskors over Christen Iversen Lassen.

1. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 91 Christen Iversen Lassen, født 17. september 1825 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., såret ved Kolding 23. april 1849, død på Fredericia lazaret 28. april, begravet på Erritsø kirkegård 2. maj. Søn af gårdmand og sognefoged Iver Nielsen Lassen og Mette Christensdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/110: Christen Iversen Erritzø (Vejle amt).

2. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 77 Søren Hansen, født 19. januar 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1840 sst., faldet ved Kolding 23. april 1849, liget indbragt til Fredericia lazaret, begravet på Erritsø kirkegård 29. april. Søn af husmand Hans Sørensen og Karen Madsdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1845.
Cohen 1849/109: Søren Hansen Erritzø (Vejle amt).

3. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 3. kompagni, nr. 245 Thomas Jensen, født 4. december 1826 i Erritsø, Erritsø sogn, konfirmeret 1841 sst., faldet ved Mysunde 12. september 1850, sandsynligvis begravet på Brodersby kirkegård. Søn af husmand og snedker Jens Hansen og Mette Thomasdatter.
Boede hjemme hos forældrene i 1850, men var p.t. indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1850/69: Thomas Jensen Erritzøe (Vejle amt).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar