6. november 2010

Køge, Sankt Nikolaj kirke

Køge købstad, Roskilde amt

I kirkens søndre sideskib opsattes i 1884 en marmortavle med navnene på fjorten unge mænd fra Køge, der faldt i de slesvigske krige.

1. Menig ved 1. lette Infanteribataljon, 4. kompagni, nr. 101 Ole Nielsen, født 12. februar 1822 i Køge, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af arbejdsmand Niels Rasmussen og Margrethe Olesdatter.
Cohen 1849/102: Ole Nielsen Kjøge.

2. Menig ved 3. Reservebataljon, 4. kompagni, nr. 107 Moses Joseph Rothschild, født 4. januar 1824 i Slagelse (Mosaisk), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 25. august, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 29. august. Søn af handelsmand Joseph Rothschild og Bolette Wulff.
Cohen 1850/75: Moses Joseph Rothschild (Roskilde amt).

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 252 Carl Ludvig Berenth, født 20. april 1836 i Køge, såret ved Bustrup 3. februar 1864, taget til fange, død på Rendsburg lazaret 15. februar, begravet på Rendsburg kirkegård. Søn af handelsmand Abraham Berenth og Anne Cathrine Jensen.
Cohen 1864/89: Carl Ludvig Berenth Kjøge.

4. L. Esbensen.
Ses ikke hos Cohen. Sikkert en bror til nedennævnte C.C. Esbensen, men i så fald er initialen L. forkert.

5. Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Peter Frederik Quaade Gløerfelt, født 30. april 1845 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Køge kirkegård 23. marts. Søn af cand.theol. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfelt og Harriet Cathrine Munck.
Flyttede med forældrene til Køge, da faderen overtog byens præsteembede i 1856. Tog eksamen fra Mariboes Realskole og søgte optagelse på den militære højskole, men kom ikke ind. I stedet gennemførte han i 1863 aspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant ved 17. regiment. Han blev dræbt i Skanse I og liget førtes til Køge, hvor faderen forrettede begravelsen.
Cohen 1864/144: Frederik Peter Quaade Gløerfeldt.

6. C. Hansen.
Ses ikke hos Cohen.
(Christian H., f. 6.2.1834 i Køge, konf. 1849. Christen H., f. 6.10.1840 i Køge)

7. Menig ved 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 290 Carl Christian Espensen, født 1. august 1837 i Køge, konfirmeret 1852, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af fragtmand Henrik Espensen og Sophie Jensdatter.
Cohen 1864/93: Carl Christian Espensen Kjøge.

8. Menig ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 528 Edvard Nielsen, født 12. marts 1834 i Nakskov, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 24. april, begravet på Glücksburg kirkegård 26. april. Søn af daglejer Niels Nielsen Bøns og Anne Elisabeth Madsdatter.
Bosat i Køge.
Cohen 1864/94: Edvard Nielsen Kjøge.

9. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 317 Jens Peter Nielsen, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Ullerup lazaret 22. april, begravet på Ullerup kirkegård 26. april.
Cohen 1864/94: Jens Peter Nielsen Kjøge.
(J.P. N., f. 27.12.1834 i Køge, konf. 1849. J.P. N., f. 31.8.1837 i Køge. J.P. N., f. 4.8.1840 i Køge, konf. 1855)

10. Menig ved 17. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 266 Hans Peter Christensen, født 21. juli 1832 i Roskilde (Domsogn), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april. Søn af arbejdsmand Niels Christensen og Caroline Hansdatter.
Cohen 1864/145: Hans Peter Christensen Roeskilde.

11. Reservekorporal ved 20. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. R.S. 2 Arnold Brandt Lehmann, født 27. september 1841 i København (Fødselsstiftelsen), konfirmeret 1856 i Køge, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af den hemmeligt fødende kvinde nr. 747. Plejesøn af skomager Peter Wilhelm Busch, Køge.
Cohen 1864/158: Arnold Brandt Lehmann Kjøbenhavn.

12. Menig ved Aarøes korps (tidl. 2. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 23) Ole Olsen, faldet ved landgangen på den nordslesvigske kyst natten mellem 17. og 18. april 1864, begravet på Assens kirkegård 20. april.
Cohen 1864/171: Ole Olsen Kjøge.

13. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli 1864, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Schlegel tog i 1859 præliminæreksamen fra Sorø Akademi og blev straks ansat i toldvæsenet. Tre år senere gennemførte han reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant af reserven ved 3. regiment. Herefter tiltrådte han i 1863 en stilling som toldfuldmægtig i Køge, og blev ved slutningen af året indkaldt til krigstjeneste.
Cohen 1864/97: Johan Georg Frederik Schlegel.

14. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 152 Frederik Herman Christensen, født 26. maj 1836 i Køge, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Glücksburg lazaret 28. august, begravet på Glücksburg kirkegård 30. august. Søn af arbejdsmand Peder Christensen og Sara Rose Pedersen.
Cohen 1864/153: Frederik Hermann Christensen Kjøge.

Efter navnene følger disse linjer:
SELV OM AARENE MON RINDE / GLEMMES EJ DE FALDNES MINDE.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar