1. november 2010

Gierslev kirke

Løve herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over otte sognebørn, der omkom i de to slesvigske krige.

1. Menig ved 2. lette Bataljon, 1. kompagni, nr. 162 Hans Hansen, født 5. september 1823 i Mørkøv, Mørkøv sogn, faldet ved Bov 9. april 1848, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af indsidder Hans Pedersen og Ellen Pedersdatter.
Tjenestekarl i Løve, Gierslev sogn.
Cohen 1848/4: Hans Hansen Mørkjøb (Holbæk amt)

2. Underjæger af 2. Jægerkorps, 2. kompagni Christian Larsen, faldet eller såret ved Fredericia 6. juli 1849.
Ses ikke hos Cohen. Der er sandsynligvis tale om Christen Larsen, født 1. oktober 1826 i Vinde Helsinge, Kirke Helsinge sogn, konfirmeret 1840. Søn af husmand Lars Nielsen og Karen Ibsdatter. Ankom til Gierslev i november 1845. Ifølge FT 1850 var han gift med den 30-årige Karen Larsdatter og havde en 3-årig søn Niels. Christen var indsidder, men "fraværende i krigstjeneste". Måske har familien på dette tidspunkt stadig ikke fået vished om hans dødsfald.

3. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 151 Lars Hansen, født 21. juli 1823 i Løve, Gierslev sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand, sognefoged Hans Jensen og Ellen Nielsdatter.
Cohen 1849/104: Lars Hansen Løve.

4. Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 184 Jacob Nielsen Fisker, født 21. oktober 1823 i Løve, Gierslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af snedker, senere gårdmand og stampemøller Niels Pedersen Fisker og Anne Lisbeth Jacobsdatter.
Cohen 1850/83: Jacob Nielsen Løvemark (Holbæk amt)

5. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 99 Hans Jacobsen, født 22. april 1822 i Bøstrup Toelstang, Gierslev sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af husmand Jacob Jensen og Anne Rasmusdatter.
Cohen 1850/49: H. Jacobsen Bedstrup Toelstang.

6. Menig ved 18. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 314 Henrik Sørensen, født 27. november 1836 i Løve, Gierslev sogn, faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af arbejdsmand Søren Nielsen og Anne Nielsdatter.
Flyttede med forældrene til Gierslev. Da Henrik genoptages i lægdsrullen i 1852 (som 16-årig) angives han fødested fejlagtigt som Gierslev.
Cohen 1864/153: Henrik Sørensen Gjersløv.

7. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 262 Frederik Nielsen, født 25. april 1838 i Knudstrup, Gierslev sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Niels Jensen og Anne Christiansdatter.
Cohen 1864/100: Frederik Nielsen Knudstrup.

8. Menig ved 3. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 480 Carl Peter Christian Nielsen, født 12. oktober 1840 i Korsør, konfirmeret 1855 i Gierslev, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hjulmagersvend Christen Nielsen og Caroline Jensdatter.
Flyttede med forældrene til Gierslev, Gierslev sogn.
Cohen 1864/100: Carl Peter Christian Nielsen Korsør.

Efter navnene følger dette vers:
"SAALÆNGE KJÆRMINDER I KLYNGE STAA / HVOR BØLGE OM BØG MON RINDE / SKAL SMAABØRN LÆRE AF GUBBE GRAA / AT BLUSSE VED EDERS MINDE".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar