7. november 2010

Køge, Assistens kirkegård

Køge købstad, Roskilde amt

På byens gamle assistenskirkegård er der rejst en stor gravsten over en løjtnant, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 17. Infanteriregiment Peter Frederik Quaade Gløerfelt, født 30. april 1845 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Køge kirkegård 23. marts. Søn af cand.theol. Carl Ludvig Christian Georg Gløerfelt og Harriet Cathrine Munck.
Flyttede med forældrene til Køge, da faderen overtog byens præsteembede i 1856. Tog eksamen fra Mariboes Realskole og søgte optagelse på den militære højskole, men kom ikke ind. I stedet gennemførte han i 1863 aspirantskolen på Landkadetakademiet og blev ansat som sekondløjtnant ved 17. regiment. Han blev dræbt i Skanse I og liget førtes til Køge, hvor faderen forrettede begravelsen.
Cohen 1864/144: Frederik Peter Quaade Gløerfeldt.

På gravstenens sokkel er følgende inskription:
HAN DROG FRA MØ OG ARNE / OG GAV SIT HJERTEBLOD!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar