3. november 2010

Undløse kirke

Merløse herred, Holbæk amt

På skibets nordvæg er opsat en mindetavle over tre sognebørn, der faldt i 1864.

1. Konstabel ved Artilleriet, 2. Batteri (Lunn), nr. 294 Jens Jensen, født 30. august 1837 i Østrup, Undløse sogn, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 21. april, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af gårdmand Jens Sørensen og Karen Jensdatter. Bror til nedennævnte Christian Jensen.
Cohen 1864/78: Jens Jensen Østrup.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 483 Christian Jensen, født 21. december 1841 i Østrup, Undløse sogn, såret 13. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 14. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 17. marts. Søn af gårdmand Jens Sørensen og Karen Jensdatter.
Cohen 1864/102: Christen Jensen Østrup.

3. Menig ved 3. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 502 Hans Jensen, født 21. november 1840 i Ulvig, Undløse sogn, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Broager lazaret 19. april, begravet på Broager kirkegård 21. april. Søn af gårdmand Jens Hansen og Kirsten Larsdatter.
Cohen 1864/98: Hans Jensen Ulvig.

Efter navnene følger dette vers: "Nu hvile de Trende i Jordens Skjød / De strede for Landet med Ære / I Kampen de fandt deres Heltedød / Gud trøste Forældrene kjære".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar