2. november 2010

Værslev kirke

Skippinge herred, Holbæk amt

På våbenhusets nordvæg lod husmand Peder Pedersen kort efter 1852 opsætte en mindetavle over sin søn, der faldt i Treårskrigen. Mindetavlen hænger i dag til venstre for orgelet i tårnrummet.

Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 263 Christen Pedersen, født 8. oktober 1825 på Asmindrup mark, Værslev sogn, faldet ved Over Stolk 25. juli 1850, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af ovennævnte husmand Peder Pedersen og Karen Larsdatter.
Cohen 1850/65: Christian Petersen Asminderup (Holbæk amt)

Den lange indskrift lyder således:
"Denne Tavle er hensat af Huusmand Peder Pedersen til erindring om min kiere Søn Christen Pedersen af Asminderup, som ved Krigens udbrud Aar 1848 maatte dele Skebne med mange flere af Danmarks ædle Sønner at værne for Konge og Fædreneland, saaledes har ogsaa han prøvet Krigens besværligheder indtil han i Afæren i Overstøy [sic!] den 25 Juli 1850 om Morgenen ved Solens frembrud omskiftede dette Liv med det evige, i det han af en Fjendtlig Kugle blev lagt paa sit Dødsleie, sorgens Budskab om hans død var tungt for os gamle Foreltre at bære, og ikke mindre tungt var det for hans Fadersbroder Gaardmand Christen Pedersen af hvem han var elsket som af hans egen Fader. Han var selv 9de blandt Sødskende, 3 Sødstre modtager ham i Evigheden, 2 Brødre og 3 Sødstre, overlever ham og begræder med os tabet af en kjær Broder. Oven nævnte Soldat Christen Pedersen af 13de Linie Infanteribataillions 2det Compani No. 263 er født den 8 Ogtober 1825, nu hviler hans Jordiske Levninger i Overstøy ved Idstedt. Fred mit dit Støv."

Kilder:
Boeck (1948), s. 740-742

Ingen kommentarer:

Send en kommentar