22. november 2010

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune 

På Holmens kirkegård findes et gravsted for en søofficer, der omkom i Treårskrigen.

Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian den Ottende Christian Krieger, født 14. oktober 1809 i København (Holmens), omkom ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Holmens kirkegård 12. november. Søn af kommandørkaptajn Johan Cornelius Krieger og Dorothea Sara Marie Meincke.
Søkadet 1821, sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1831, kaptajnløjtnant 1842. I foråret 1849 blev han udnævnt til næstkommanderende på linjeskibet Christian den Ottende og omkom ved skibets eksplosion kort efter. Ridder af Dannebrog 1848.
Liget blev fundet den 24. april og begravet to dage senere i Eckernförde. Senere blev liget efter en højtidelig i Flensburg ført til Holmens kirkegård i København og nedsat der. Gift med Vibeke Ragnhilde von Haffner (1815-1862). Deres 8-årige søn døde dagen efter faderens begravelse i København.

Inskriptionen på gravstenen:
MED HIERTET VARMT, MEN MODET KOLDT / MED ØIET, HVOR DET SKULDE VÆRE / TIL DØDENS STUND DIN EED DU HOLDT / OG HIMLEN GAV DIN SIEL MED ÆRE / DET FÆDRELAND AF SØNNEN STOLT / SKAL OM DIN TROESKAB VIDNE BÆRE.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar