1. november 2010

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 794 er begravet en officer, der faldt i 1864.

Major ved 10. Infanteriregiment Christian Frederik Marius Rohweder, født 19. februar 1813 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl natten mellem 12. og 13. april 1864, begravet på Assistens kirkegård 23. april. Søn af kaptajn Otto Frederik Rohweder og Marie Sophie Tange.
Kadet 1827, sekondløjtnant 1833, premierløjtnant 1840, kaptajn 1849, major 1860. Han deltog i Treårskrigen og blev såret ved Fredericia. Mellem de to krige garnisonerede han i Kiel. Gift med Thora Marie Bruun (1816-66).
Cohen 1864/128: Christian Frederik Marius Rohveder.

Efter Rohweders navn står der:
"I GUDS HIMMEL GLÆDES HAN NU FOR AL DEN / LYKKE HANS KJÆRLIGHEDSFULDE HJERTE / SKABTE PAA JORDEN".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar