3. november 2010

Asnæs kirke


Ods herred, Holbæk amt

På våbenhusets sydvæg opsatte sognets beboere den 16. februar 1851 en mindetavle over to soldater, der faldt i slaget ved Isted.

1. Menig ved 2. lette Infanteribataljon Rasmus Nielsen, født 11. marts 1821 i Høve, Asnæs sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af gårdmand Niels Villumsen og Karen Rasmusdatter.
Ses ikke hos Cohen. Lægdsrullen for Asnæs oplyser imidlertid, at han aftjente sin værnepligt ved 2. Bataljon i 1842 og formentlig faldt i krigen.

2. Dragon ved 4. Dragonregiment, 3. kompagni, nr. 63 Christian Andersen, født 28. februar 1824 i Høve, Asnæs sogn, savnet efter kampene ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård. Søn af indsidder Anders Madsen og Dorthe Nielsdatter.
Cohen 1850/96: Christen Andersen Høve (Holbæk amt)

Efter navnene følger denne inskription: "DETTE HÆDERSMINDE SÆTTES AF ASNÆS SOGNS BEBOERE SOM INDERLIG PAASKJØNNER DERES TROSKAB OG HENGIVENHED FOR VORT ELSKEDE FØDELAND DEN 16DE FEBRUAR 1851. Den Krans som Fædrelandet gav! Den visner ej paa faldne Krigeres Grave."

Kilder:
Boeck (1948), s. 247-248

Ingen kommentarer:

Send en kommentar