1. november 2010

Kundby kirke

Tuse herred, Holbæk amt

I kirken opsattes i 1849 en mindetavle over seks sognebørn, der var faldet i Treårskrigens første to år. Det sidste navn blev tilføjet i 1896.

1. Menig ved 2. lette Bataljon, 2. kompagni, nr. 163 Niels Rasmussen, født 22. august 1823 i Skelbækshuset ved Trønninge, Kundby sogn, faldet ved Bov 9. april 1848, begravet i Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 12. april. Søn af husmand Rasmus Pedersen og Karen Jensdatter.
Cohen 1848/84: Niels Rasmussen Skjellebekshuus (Holbæk amt)

2. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 18 Peder Sørensen, født 29. juli 1823 i Sandby, Kundby sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Søren Madsen og Ellen Pedersdatter.
Cohen 1849/138: Peder Sørensen Sandby.

3. Underkorporal ved 1. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 20 Carl Christian Christensen, født 16. marts 1827 i Ildved skole, Hvejsel sogn, Vejle amt, faldet ved forpostfægtningen i Sundeved 6. juni 1849, begravet på Sønderborg kirkegård 8. juni. Søn af skolelærer Hans Sørensen Christensen og Anne Marie Nygaard.
Sadelmagersvend i Kundby.
Cohen 1849/124: Carl Chr. Christensen.

4. Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 153 Anders Olsen, født 3. oktober 1822 i Mørkøv, Mørkøv sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Ole Hansen og Anne Jensdatter.
Tjenestekarl i Kundby.
Cohen 1849/104: Anders Olsen Mørkjøb.

5. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 223 Christian Sibast Bihl, født 9. jui 1824 i Slagelse (Sankt Mikkels), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af bødker Hans Peter Bihl og Maren Weissmann.
Snedkersvend i Kundby.
Cohen 1849/129: Christian Sibæst Bihl.

6. Menig ved 17. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 253 Niels Christensen, født 14. maj 1830 i Kundby, Kundby sogn, faldet ved Stenderup skov 18. februar 1864, begravet på Københavns Assistens kirkegård 28. februar. Søn af husmand Christen Mogensen og Maren Hansdatter.
Arbejdsmand, bosat i Peder Hvidtfeldts Stræde, København. Det nu sløjfede gravsted lå i afd. L, nr. 8.
Cohen 1864/144: Niels Christensen Kundby.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar