12. juli 2017

Skrave kirke

Frøs herred, Haderslev amt

I kirken findes en mindetavle på skibets nordvæg over et sognebarn, der faldt i Treårskrigen.

Frivillig menig ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 77 Peder Lausen Knude, født 27. juni 1825 i Københoved, Skrave sogn, såret på Sundeved 13. april 1849, død på Augustenborg lazaret 19. april, begravet på Augustenborg kirkegård 23. april. Søn af indsidder Laust Jensen Knude og Anne Marie Madsdatter.
Han synes ikke at have forladt fødesognet efter sin konfirmation i 1842.
Cohen 1849/116: Peter Lauesen Knude.

Inskriptionen på mindetavlen: "Minde over Peder Lauritsen Knude af Kjøbenhoved, der stod som Soldat i den danske armé ved 10de lette Infanterie Battaillon, [2.] Compagni, No. 77. Han var med i den for denne Battaillon saa ærefulde Fægtning i Sundeved den 13de April 1849, i hvilken 2 Metalkanoner fratoges den langt overlegne Fjende, og blev truffen af en Kugle i Hovedet, af hvilket Saar han døde på Lazaretet i Augustenborg den 19de samme Maaned. Han døde for vor retfærdige Sag, hædret være hans Minde".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar