26. juli 2017

Schleswig, Alter Garnisonsfriedhof

Schleswig købstad


Ved Flensburger Strasse ligger byens gamle garnisonskirkegård. Tæt ved indgangen står det såkaldte "Österreicherkapelle", der blev indviet i oktober 1867. Initiativet skyldtes den østrigske major Heinrich Graf von Attems-Petzenstein, og det nygotiske kapel er tegnet af den østrigske arkitekt Heinrich von Ferstel.

I kapellet er der opsat tre store marmortavler, der hovedsagelig indeholder navnene på østrigske soldater, der faldt ved Schleswig i 1864. Tavlen længst til højre indeholder dog også navnene på 35 danske soldater under overskriften: "Auch der Feinde gedenket, die unglücklich aber tapfer im Dienste ihres Königs gekämpft u. geblutet haben".

1. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Carl Frederik Thomsen Warberg, født 11. marts 1832 i Aalborg (Budolfi), såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af handelsbetjent, senere købmand Nicolaj Brechwoldt Warberg og Juliane Marie Bach.
Kadet 1846, sekondløjtnant ved 6. Bataljon 1851, forsat til 11. Bataljon 1861, premierløjtnant 1863. Han overtog kommandoen over 1. kompagni den 3. februar 1864, men blev blot tre dage senere såret i slaget ved Sankelmark
Cohen 1864/132: Carl Frederik Thomsen Varberg.

2. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Niels Sophus Møller Holst, født 29. juli 1840 i Errindlev præstegård, Errindlev sogn, Maribo amt, såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 30. marts. Søn af sognepræst, konsistorialråd Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.
Efter skolen kom han i lære på jernstøberiet i Bandholm. Som udlært arbejdede han i jernstøberier i København og Frederiksværk, mens han tog privat undervisning i tegning, matematik og maskinlære samt tysk og engelsk. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet 1861-62 og udnævntes til sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Få måneder senere blev han ansat ved 11. Bataljon. Ved Sankelmark blev han ramt i brystet og sank bevidstløs om. Hans 16 år ældre bror Christian Møller-Holst, der også var sekondløjtnant, blev såret i kampene ved Fredericia i juli 1849 og døde kort efter i Odense.
Cohen 1864/132: Niels Sophus Møller Holst.

3. Reservekorporal ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 5 Laurits Sigismund Nielsen, født 16. maj 1838 i København, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 8. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 11. marts. Søn af bud Lars Nielsen og Sophie Amalie Nielsen.
Tømrersvend i København 1860.
Cohen 1864/88: Lauritz Sigismund Nielsen Kjøbenhavn.

4. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 334 Alfred Ernst Christian Jantzen, født 27. juli 1840 i Odense (Frue), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 12. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. marts. Søn af karetmager, senere vognfabrikant Magnus Emilius Jantzen og Marie Christine Warhuus.
Cohen 1864/90: Alfred Ernst Christian Jantzen Odense.

5. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 188 Frederik Christian Hansen, født 8. februar 1837 i Roskilde (Domsogn), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 9. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. februar. Søn af træskomand Hans Larsen og Kirsten Madsdatter.
Frederik boede hos sin moder i Adelgade, København i 1850. Snedkersvend i Ringsted 1860.
Cohen 1864/87: Frederik Christian Hansen Roeskilde.

6. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 39 Christoffer Julius Fossum, født 6. oktober 1835 i København (Helligånds), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 16. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 19. februar. Søn af slagtersvend Dines Christoffer Fossum og Martine Anette Hallager.
Slagtersvend. Gift 1863 med Kirsten Johannessen.
Cohen 1864/89: Christopher Julius Fossum Kjøbenhavn.

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 478 Horace Henri Philippe Aumont, født 16. december 1839 i Hamburg, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af kunstmaler og intendant Louis Auguste Francois Aumont og Wilhelmine Bernhardine Paasche.
Familien Aumont flyttede til København i 1842 og Henrik blev som ung uddannet som maler på Den kongelige Porcelænsfabrik. I 1861 debuterede han på forårsudstillingen på Charlottenborg med fem blomstermalerier. Blomster- og landskabsmaler. Rudersdal ejer en af kunstnerens gouacher af Strandmøllen. Cohen angiver fejlagtigt, at Aumont faldt ved Kongshøj.
Cohen 1864/88: Henrik Philip Horace Aumont Hamborg.

8. Menig ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 302 Henrik Pedersen, født 4. marts 1840 i Abildøre, Egebjerg sogn, Holbæk amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar. Søn af husmand og pranger, senere gårdmand Peder Jensen og Kirsten Jensdatter.
Tjenestekarl i faderens gård i Abildøre 1860.
Cohen 1864/90: Henrik Petersen Abildøre.

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 90 Jørgen Nielsen, født i Kettinge, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 8. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar.
Cohen 1864/88: Jørgen Nielsen Kettinge.

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 447 Anton Wilhelm Sørensen, født 28. december 1843 i Korsør, konfirmeret 1858, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 13. februar, begravet på Schleswig kirkegård 18. februar. Søn af møllersvend Ernst Frederik Sørensen og Karen Margrethe Sørensdatter.
Hans navn findes også på monumentet i Rådhushaven i Korsør.
Cohen 1864/90: Anton Vilhelm Meincke Sørensen Korsør.

11. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 197 Hans Larsen, født 2. maj 1839 i Røstofte, Øster Egesborg sogn, Præstø amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 17. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 18. februar. Søn af husmand og skrædder Lars Jensen og Maren Nielsdatter.
Tjenestekarl i København 1857. Stillingsmand 1862.
Cohen 1864/89: Hans Larsen Rødstofte.

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 495 Fritz Eduard Henriksen, født 28. april 1841 i København (Helligånds), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 27. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 1. marts. Søn af tømrersvend Peter Henriksen og Kirstine Olsen.
Cohen 1864/87: Fritz Edvard Henricksen Kjøbenhavn.

13. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 516 Johannes Ludvig Rosing, født 19. juni 1840 i Jakobshavn (Ilulissat), Grønland, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 4. marts. Søn af kolonibestyrer Hans Rosing og Marie Kirstine Winding.
Familien Rosing rejste til København i 1853, og Johannes blev året efter konfirmeret i Vor Frue kirke. Rosings mormors mor var indfødt grønlænder. Han er sandsynligvis den eneste faldne i de slesvigske krige med grønlandsk blod i årerne.
Cohen 1864/89: Johannes Ludvig Rossing Grønland.

14. Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 217 Carl Thorvald Werner, født 13. juni 1839 i København, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 6. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 8. marts. Søn af murersvend Wilhelm Ernst Werner og Charlotte Amalie Foght.
Murersvend i København.
Cohen 1864/90: Carl Thorvald Verner Kjøbenhavn.

15. Menig ved 1. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 71 Peder Jensen, født 26. november 1836 i Brøndbyøster, Brøndbyøster sogn, Københavns amt, konfirmeret 1851 i Glostrup, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 2. april, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 7. april. Søn af husmand Jens Peter Meinicke og Margrethe Olesdatter.
Forældrene flyttede kort efter Peders fødsel til Avedøre, og da han atter blev optaget i lægdsrullen som 15-årig, opgav han Avedøre som fødested. Tjenestekarl i København 1858.
Cohen 1864/87: Peter Jensen Avedøre.

16. Menig ved 1. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 371 Jens Olesen, født 20. april 1830 i Nejede, Alsønderup sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1844 i Alsønderup, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af indsidder, senere afbygger Ole Nielsen og Dorthe Jonasdatter.
Flyttede til Meløse, Lille Lyngby sogn 1855. Gift med Dorthe Christensdatter. I 1863 blev han stillingsmand for en københavnsk menig. Cohen angiver ham fejlagtigt som savnet ved Sankelmark.
Cohen 1864/90: Jens Olsen Neiede.

17. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 344 Eduard Lorentzen Dam, født 15. marts 1840 i Viborg (Domsogn), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 11. juni, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 15. juni. Søn af daglejer Peder Dam og Dorthe Madsdatter Rosgaard.
Snedkersvend i Viborg 1860.
Cohen 1864/124: Edvard Lorentzen Dam Viborg.

18. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 288 Jens Peter Olesen, født 16. juni 1839 i Roslev, Roslev sogn, konfirmeret 1854 i Roslev, Viborg amt, såret ved Kongshøj 3. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 14. februar. Søn af gårdmand Ole Pedersen og Anne Kirstine Jensdatter.
Boede hos forældrene i Roslev i 1860.
Cohen 1864/123: Jens Peter Olsen Roslev.

19. Menig ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 409 Carl Larsen, født i Gunderstrup, såret ved Kongshøj 3. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 10. februar.
Cohen 1864/123: Carl Larsen Gunderstrup.

20. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 230 Henrik Frederik Reimer, født i Glücksburg, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 24. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 27. marts.
Cohen 1864/123: Henrik Frederik Reimer Glyksborg.

21. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 109 Anders Christian Jensen Redsted, født 13. oktober 1839 i Vejle, konfirmeret 1854 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 20. maj, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 21. maj. Søn af spisevært Jens Svenningsen Redsted og Maren Andersdatter.
Cohen 1864/135: Anders Christian Jensen Redsted Veile.

22. Menig ved 11. Infanteriregiment, 7. kompagni, forstærkning nr. 18 Knud Madsen, født 24. december 1839 i Skibet kirkehus, Skibet sogn, Vejle amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, amputeret, død på Schleswig lazaret 20. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 23. februar. Søn af husmand Mads Knudsen og Anne Mette Jensdatter.
Familien flyttede i 1840'erne til en gård i Hedensted. Tjenestekarl i Lundum sogn 1860.
Cohen 1864/135: Knud Madsen Skibet.

23. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 240 Thomas Christian Andersen, født 22. november 1834 i Lødderup, Lødderup sogn, Thisted amt, konfirmeret 1849 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 5. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 8. marts. Søn af indsidder Anders Lauritsen og Anne Sørensdatter.
Tjenestekarl i Vejerslev på Mors 1855. Værnepligt ved jægerkorpset 1857.
Cohen 1864/134: Thomas Christian Andersen Lodderup.

24. Menig ved 11. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 120 Søren Jensen, født 28. marts 1835 i Mosen, Albæk sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1850 i Albæk, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. marts. Søn af tjenestekarl Jens Rasmussen, Dons, og Karen Sørensdatter, Mosen.
Forældrene blev ikke gift. Søren bosatte sig i Sæby i 1862.
Cohen 1864/135: Søren Jensen Mosen.

25. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 36 Laurits Lauritsen, født 19. november 1831 i Nykøbing Mors, konfirmeret 1847 sst., såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 4. maj, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. maj. Søn af galanterihandler Joseph Bartsch og Bodil Kirstine Christensdatter.
Forældrene blev ikke gift. Barnefaderen flyttede til Viborg, hvor han døde i 1838, og mor og søn endte i fattighuset i Nykøbing. Hun ernærede sig som vaskekone og døde i 1854. Laurits blev gift i 1856 med Bolette Marie Christensdatter, med hvem han fik to sønner. Laurits var snedkersvend og boede med kone og børn i fattighuset i Nykøbing i 1860. I folketællingerne kaldtes han som regel Laurits Bartsch.
Cohen 1864/134: Lauritz Lauritzen Nykjøbing.

26. Menig ved 11. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 549 Christian Carl Frederik Jensen, født 26. juli 1840 i Daugbjerg præstegård, Daugbjerg sogn, Viborg amt, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 9. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af præstegårdsforpagter Jens Pedersen Strandet og Kirstine Pedersdatter.
Faderen overtog en gård i Borup, Tårup sogn. Konfirmeret 1855 i Tårup.
Cohen 1864/134: Christian Carl Frederik Jensen Daugberg.

27. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 525 Wilhelm Jensen Lange, født 8. august 1840 i Hjørring (Sankt Catharina), såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 15. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af brolægger Jens Jensen Lange og Caroline Mogensdatter.
Skomagersvend i Hjørring 1860.
Ses ikke hos Cohen, men findes i de officielle tabslister.

28. Menig ved 11. Infanteriregiment Peter Wilhelm Ussing, født 28. maj 1840 i Nørby, Nordby sogn, konfirmeret 1855, hårdt såret i træfningen ved Oversø 6. februar 1864, død på Schleswig lazaret 24. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af snedkermester, brandinspektør og lægdsmand Jens Ussing og Maren Kattrup.
Snedkersvend i Nordby. Hans navn findes ikke i regimentets officielle tabslister. I lægdsrullen for Nordby (Ribe amts 103. lægd) stod han længe noteret som "savnet", men i februar 1865 fik man endelig underretning om hans dødsfald på lazarettet i Schleswig et år tidligere. Mindetavle i Nordby kirke på Fanø.
Ses ikke hos Cohen.

29. Menig ved 11. Infanteriregiment Hans Jensen.
Har ikke kunnet identificeres.

30. Menig ved 20. Infanteriregiment Anders Nielsen.
Har ikke kunnet identificeres.

31. Menig ved 20. Infanteriregiment Johan Jensen.
Har ikke kunnet identificeres.

32. Menig ved 20. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 128 Niels Christian Larsen, født 10. marts 1838 i Nørre Store, Voer sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1852 i Voer, død på Schleswig lazaret 14. juli 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 16. juli. Søn af gårdmand Lars Jensen og Ingeborg Pedersdatter.
Cohen 1864/160: Niels Christian Larsen N. Store.

33. Menig ved 21. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 527 Hans Rossen, født 16. januar 1835 i Ladegårds skov, Kværs sogn, Aabenraa amt, død af sygdom på Schleswig lazaret 9. februar 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af kådner Jes Hansen Rossen og Cathrine Sophie Hinrichsen.
Træskomager i Felsted, Felsted sogn, Aabenraa. Gift med Anne Marie Jochimsen, med hvem han fik en datter.
Cohen 1864/164: Hans Rossen Ladegaardskov.

34. Dragon ved 4. Dragonregiment Fr. Sørensen.
Har ikke kunnet identificeres.

35. Dragon ved 6. Dragonregiment, 1. eskadron, nr. 59 Jørgen Hansen, født 22. juli 1837 i Silkehus, Brahetrolleborg sogn, Svendborg amt, konfirmeret 1852 i Brahetrolleborg, død af tyfus på Schleswig lazaret 10. februar 1864, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 13. februar. Søn af husmand Hans Jeppesen og Maren Jørgensdatter.
Cohen 1864/85: Søren [sic!] Hansen Silkehuus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar