28. juli 2017

Friedrichstadt, Evangelischer Friedhof

Friedrichstadt købstad


På byens evangeliske kirkegård ved Schleswiger Strasse blev der i januar 1853 sat en stor granitsten med navnene på otte danske soldater, der faldt i fægtningen ved Süderstapel den 8. september 1850. Den lille landsby Süderstapel ved Eideren ligger ca. 10 km øst for Friedrichstadt.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 226 Anders Mikkelsen, født 6. januar 1827 i Staksrode, Barrit sogn, Vejle amt, faldet ved Stapelholm 25. august 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 28. august. Søn af gårdmand Mikkel Jensen Dam og Anne Kirstine Sørensdatter.
Boede i fødegården i 1850.
Cohen 1850/76: Anders Mikkelsen Staxrode (Vejle amt).

2. Menig ved 4. Reservebataljon, 3. kompagni, nr. 45 Christian Brask Jensen, født 2. april 1816 i Stendigehus, Ferring sogn, Ringkøbing amt, konfirmeret 1831 i Ferring, faldet ved Stapelholm den 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af indsidder Jens Christian Pedersen Kronborg og Mette Christiansdatter (Brask).
Faderen købte senere Kronborghus i Ferring sogn. Christian var tjenestekarl på en gård i Staby i 1850.
Cohen 1850/76: Christian Brask Jensen Steendige (Ringkøbing amt).

3. Sergent ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 5 Jens Laursen, født 10. maj 1821 i Toustrup, Dallerup sogn, konfirmeret 1836, såret ved Friedrichstadt 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand Laurs Therkildsen og Karen Andersdatter.
Træskomand i Laven, Linå sogn. Gift med Marianne Rasmusdatter, med hvem han havde en søn. Da han endnu var konstabel, blev han udnævnt til Dannebrogsmand 13.9.1848. – Mindetavle i Linå kirke.
Cohen 1850/57: Jens Laursen Toustrup (Skanderborg amt)

4. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 35 Laurs Christian Rasmussen, født 21. november 1826 på Vadsted hede, Søby sogn, Skanderborg amt, konfirmeret 1841 i Søby, faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af tjenestekarl Rasmus Laursen Aabye, Klintrup, Røgen sogn, og Maren Christensdatter, Vadsted hede.
Forældrene var ikke gift, men moderen giftede sig i 1830 med smed Hans Laursen i Vadsted. Laurs boede endnu hjemme i 1845.
Cohen 1850/55: Lars Christian Rasmussen Vadstedhede (Skanderborg amt).

5. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 352 Jens Nielsen, født 27. august 1816 i Gedved, Tolstrup sogn, Skanderborg amt, såret ved Süderstapel 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 9. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af indsidder Niels Jensen og Maren Eskildsdatter.
Indsidder og tjenestekarl i Blirup, Vær sogn i 1850. Gift med Anne Frandsdatter.
Cohen 1850/56: Jens Nielsen Gjedved (Skanderborg amt).

6. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 154 Peder Laursen, født 5. juli 1822 i Gammel Rye, Gammel Rye sogn, Skanderborg amt, såret ved Süderstapel 8. september 1850, død på Friedrichstadt lazaret 10. september, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af husmand og træskomand Laurs Jørgensen og Karen Pedersdatter.
Træskokarl hos faderen i Gammel Rye i 1850.
Cohen 1850/56: Peter Laursen Rye (Skanderborg amt).

7. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 81 Anders Mortensen, født 14. august 1822 i Kolt, Kolt sogn, Aarhus amt, faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af bolsmand Morten Rasmussen og Sidsel Hansdatter. 
Tjenestekarl i Ormslev, Ormslev sogn i 1845.
Cohen 1850/55: Anders Mortensen Koldt (Aarhus amt).

8. Menig ved 7. Linjeinfanteribataljon, 4. kompagni, nr. 122 Søren Jensen, født 26. februar 1824 i Vedslet, Vedslet sogn, Skanderborg amt, faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård. Søn af gårdmand Jens Madsen og Maren Madsdatter. 
Cohen 1850/55: Søren Jensen Vedsted [sic!] (Skanderborg amt).

I samme gravsted findes også gravstenen over løjtnant Fich, der faldt i samme fægtning:


Premierløjtnant ved 7. Linjeinfanteribataljon Otto Theodor Ludvig Fich, født 11. august 1821 i København (Frue), faldet ved Süderstapel 8. september 1850, begravet på Friedrichstadt kirkegård 12. september. Søn af kontorist, senere bogholder Andreas Fick og Regine Wilhelmine Drebein.
Guldsmedesvend i København. Fick meldte sig som frivillig ved 3. Bataljon i april 1848 og blev efter felttoget udnævnt til korporal. Sekondløjtnant ved 3. Forstærkningsbataljon marts 1849, premierløjtnant august 1849. Forsat til 7. Bataljon i foråret 1850, men kom først i kamp i efteråret. Ved Süderstapel faldt han i den første storm mod fjendens stilling ved møllerne nordvest for landsbyen. – Han var ugift, men fik sønnen Andreas uden for ægteskab i 1846. Han fik navnet Fich og voksede i øvrigt op hos sin fars familie. 
Cohen 1850/55: Otto Ludvig Theodor v. Fick.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar