26. juli 2017

Schleswig, Alter Garnisonsfriedhof

Schleswig købstad


Umiddelbart til venstre for det østrigske kapel findes de danske krigergrave fra 1864.

En bautasten bag gravene bærer inskriptionen "Rejst til Minde om danske Krigere, som faldt for Fædrelandet i 1864, eller som ere døde paa Lazarettet og som hvile her". Og foran gravfeltet ligger en lille marmortavle med inskriptionen "Her hviler danske Krigere fra 1864".

1. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 516 Johannes Ludvig Rosing, født 19. juni 1840 i Jakobshavn (Ilulissat), Grønland, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 3. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 4. marts. Søn af kolonibestyrer Hans Rosing og Marie Kirstine Winding.
Familien Rosing rejste til København i 1853, og Johannes blev året efter konfirmeret i Vor Frue kirke. Rosings mormors mor var indfødt grønlænder. Han er sandsynligvis den eneste faldne i de slesvigske krige med grønlandsk blod i årerne.
Cohen 1864/89: Johannes Ludvig Rossing Grønland.

2. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johan Frederik Lund, født 19. maj 1824 i Munke Bjergby præstegård, Munke Bjergby sogn, Sorø amt, faldet ved Bustrup 3. februar 1864. Søn af sognepræst Johan Christian Lund og Erasmine Henriette Struckmann.
Student fra Sorø Akademi 1844. Filosofikum 1846. Amatørbotaniker. Gennemgik hærens kommandoskole. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1848, forsat til linjen 1850, premierløjtnant1854. Adjudant ved 2. Brigade 1862-63. Ridder af Dannebrog 1862. Gift med Ida Wilhelmine Augusta Zahle. Efterlod hende og tre børn. Cohen angiver fejlagtigt, at Lund faldt ved Kongshøj og blev begravet i Flensburg. Hans navn findes også på mindestenen ved Sorø Akademi.
Cohen 1864/132: Johan Frederik Lund.

3. Premierløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Reinhold Lommer, født 12. oktober 1812 i København (Citadels), såret ved Dannevirke 2. februar 1864, død på Schleswig lazaret 4. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 9. februar. Søn af regimentstambur Johan Frederik Lommer og Marie Barbara Køhler.
Da han blot var en halv snes år gammel, blev Lommer hornblæser ved garnisonen i København og steg efterhånden i graderne til kommandersergent. Sekondløjtnant i Infanteriets krigsreserve 20.4.1848, men ansat kort efter ved 3. Reservebataljon og deltog i felttoget i 1848. Herefter gennemgik han eksercerskolen i København fra efteråret 1848 til efteråret 1850. Karakteriseret premierløjtnant 20.2.1850, virkelig premierløjtnant i krigsreserven 22.8.1850. Ansat ved 3. Bataljon 1850, ved 17. Bataljon 1853, ved 7. Bataljon 1856 og endelig ved 18. Bataljon/Regiment 1861. Ved krigsudbruddet i 1864 rykkede han i felten som kommandør for regimentets 5. kompagni. Han blev hårdt såret i løbegravene mellem de to skanser syd for Mysunde, hvorfra han blev ført ind til lazarettet i Schleswig. - Gift 1. gang 1832 med Karen Caroline Dorthea Grammelstorff (død 1858). Gift 2. gang 1861 med Olivia Petrine Petersen. Han efterlod sig sin anden hustru og syv børn.
Cohen 1864/147: Christian Reinhold Lommer.

4. Underkorporal ved 11. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 542 Mogens Carl Mogensen, født 7. november 1841 i Hjørring (Sankt Catharina), faldet ved Oversee 6. februar 1864, begravet på Schleswig Garnisonskirkegård. Søn af bundtmagermester Peter Mogensen og Christine Christensdatter.
Handelslærling hos købmand N.J. Stephansen i Hjørring i 1860.
Cohen 1864/133: Mogens Carl Mogensen Hjørring.

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 478 Horace Henri Philippe Aumont, født 16. december 1839 i Hamburg, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 7. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård. Søn af kunstmaler og intendant Louis Auguste Francois Aumont og Wilhelmine Bernhardine Paasche.
Familien Aumont flyttede til København i 1842 og Henrik blev som ung uddannet som maler på Den kongelige Porcelænsfabrik. I 1861 debuterede han på forårsudstillingen på Charlottenborg med fem blomstermalerier. Blomster- og landskabsmaler. Rudersdal Museum ejer en af kunstnerens gouacher, der forestiller Strandmøllen. Cohen angiver fejlagtigt, at Aumont faldt ved Kongshøj.
Cohen 1864/88: Henrik Philip Horace Aumont Hamborg.

Tæt ved gravfeltet står endnu en gravsten:

6. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Carl Frederik Thomsen Warberg, født 11. marts 1832 i Aalborg (Budolfi), såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Gottorp lazaret 10. februar, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 12. februar. Søn af handelsbetjent, senere købmand Nicolaj Brechwoldt Warberg og Juliane Marie Bach.
Kadet 1846, sekondløjtnant ved 6. Bataljon 1851, forsat til 11. Bataljon 1861, premierløjtnant 1863. Han overtog kommandoen over 1. kompagni den 3. februar 1864, men blev blot tre dage senere såret i slaget ved Sankelmark
Cohen 1864/132: Carl Frederik Thomsen Varberg.

Bagest på kirkegården - mellem preussiske og østrigske krigergrave - står endnu en dansk gravsten:


7. Sekondløjtnant ved 11. Infanteriregiment Niels Sophus Møller Holst, født 29. juli 1840 i Errindlev præstegård, Errindlev sogn, Maribo amt, såret ved Sankelmark den 6. februar 1864, taget til fange, død på Schleswig lazaret 28. marts, begravet på Schleswig garnisonskirkegård 30. marts. Søn af sognepræst, konsistorialråd Christen Møller Holst og Elise Marie Borch.Efter skolen kom han i lære på jernstøberiet i Bandholm. Som udlært arbejdede han i jernstøberier i København og Frederiksværk, mens han tog privat undervisning i tegning, matematik og maskinlære samt tysk og engelsk. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen på Landkadetakademiet 1861-62 og udnævntes til sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Få måneder senere blev han ansat ved 11. Bataljon. Ved Sankelmark blev han ramt i brystet og sank bevidstløs om. Hans 16 år ældre bror Christian Møller-Holst, der også var sekondløjtnant, blev såret i kampene ved Fredericia i juli 1849 og døde kort efter i Odense.
Cohen 1864/132: Niels Sophus Møller Holst.Ingen kommentarer:

Send en kommentar