26. juli 2017

Schleswig, Friedrichsberger Friedhof

Schleswig købstad


I kirkegårdens nordlige ende befinder sig et gravfelt med både danske og preussiske krigergrave fra Treårskrigen. Ved mit besøg i 2015 lykkedes det ikke at finde dyrlæge Hansens jernkors. Hans og Brøndums jernkors stod endnu i 1949 i et indhegnet gravsted.

1. Premierløjtnant ved 8. Linjeinfanteribataljon Frederik Adolph Wedelfeldt, født 23. juli 1826 i København (Frederiks tyske menighed), død af tyfus på Gottorp lazaret 2. april 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 10. april. Søn af artillerikaptajn, senere overtøjmester og generalmajor Frederik Adolph Wedelfeldt og Anne Madgalene Nissen.
Kadet 1838, sekondløjtnant ved 15. Bataljon 1845, forsat til 1. Bataljon 1846. Karakteriseret premierløjtnant april 1849, da han var ordonnansofficer ved 5. Infanteribrigade. Virkelig premierløjtnant juli 1849. – Ridder af Dannebrog 1848.
Cohen 1850/57: Frederik Adolph v. Wedelfeldt

2. Underkorporal ved 1. Forstærkningsbataljon, 3, kompagni, nr. 25 Einar Theodor Staal Wellmann, født 26. september 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Gottorp lazaret 13. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 19. februar. Søn af snedkermester Carl Wilhelm Wellmann og Georgine Marie Leerbeck.
Landvæsenselev 1845. På jernkorset er dødsåret fejlagtigt angivet som 1850.
Cohen 1850/84: Einar Theodor Staal Wellmann (København).

3. Sekondløjtnant ved 3. Reservejægerkorps Bertel Christian Brøndum, født 23. maj 1814 i København (Trinitatis), død af tyfus på Gottorp lazaret 9. februar 1851, begravet på Friedrichsberg kirkegård 12. februar. Søn af brændevinsbrænder Christen Anthon(sen) Brøndum og Maren Thomsen Rosenkrantz.
Faderen drev et stort brændevinsbrænderi i Prinsensgade, men ejede også et mindre brænderi i Springgade, som hans ældste søn Anthon overtog i 1830. Anthon overlod brænderiet til sin lillebror Bertel ti år senere, men han beholdt det kun til omkring 1846. Bertel omtales tillige som landmand, og har sikkert bestyret faderens store landejendom på Frederiksberg. Han var også adjudant ved det borgerlige infanteri. Det var broderen Anthon, der opfandt den endnu eksisterende Brøndum Akvavit.
Cohen 1850/82: Bertel Christian v. Brøndum.

4. Dyrlæge ved 3. Dragonregiment Julius Theodor Hansen, født 6. april 1826 i Slotsgrund, Gammel Haderslev sogn, Haderslev amt, død af tyfus på Gottorp lazaret 12. december 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 16. december. Søn af distriktsskolelærer Hans Hansen og Anne Cathrine Haase.
Dyrlægeeksamen 1848.
Cohen 1850/95: Theodor Julius Hansen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar