18. juli 2017

Eckernförde, Friedhof am Mühlenberg

Eckernförde købstad


På byens gamle assistenskirkegård ved Schleswiger Strasse findes den såkaldte marinegrav, hvor de omkomne fra affæren i Eckernförde fjord skærtorsdag den 5. april 1849 hviler. Det danske linjeskib Christian VIII og fregatten Gefion søgte at ødelægge fjendes batterier på begge sider af fjorden, men en række uheld medførte, at linjeskibet kom i brand og eksploderede, mens Gefion måtte stryge flaget og overgive sig til oprørerne. Af linjeskibets besætning omkom 41 og af besætningen på Gefion yderligere 25.
Da den danske fregat Thetis ankom til byen det følgende år, satte skibstømrerne et stakit og trækors på marinegraven. Den 10. januar 1854 blev det 3,8 meter høje granitmonument afsløret i overværelse af fem danske generaler og på ukendte tidspunkter blev der føjet fire ensartede gravstene til.

1. Kaptajnløjtnant på linjeskibet Christian VIII Osvald Julius Marstrand, født 14. juli 1812 i Silkegade, København (Helligånds), omkom ved linjeskibets eksplosision i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af mekaniker Nicolaj Jacob Marstrand og Petra Othilia Smith.
Kadet 1824, sekondløjtnant 1830, premierløjtnant 1840, kaptajnløjtnant 1849. Marstrand viste strålende evner indenfor naturfagene og blev navigationslærer på Søkadetakademiet i 1838 og otte år senere førstelærer i de matematiske videnskaber. Fem uger før sin død blev han udnævnt til navigationsdirektør. Et monument over Marstrand findes også på Assistens kirkegård i København.
Cohen 1849/142: Oswald Julius Marstrand.

2. Premierløjtnant og 3. kommanderende på fregatten Gefion Viggo Skibsted, født 5. september 1815 på Hammermøllen (Kronborg Geværfabrik), Tikøb sogn, Frederiksborg amt, døbt 22. maj 1818 i Holmens kirke, København, hårdt såret under affæren ved Eckernförde 5. april, død på Eckernförde sygehus 19. april, begravet på Eckernförde kirkegård 22. april. Søn af kaptajn Peter Nicolaj Skibsted og Ellen Sophie Cathrine von Bergen.
Kadet 1829, sekondløjtnant 1835, premierløjtnant 1844. I 1848 lå han med korvetten Valkyrien ved Nicobarerne i den bengalske bugt, men vel hjemme, blev han i foråret 1849 udkommanderet med fregatten Gefion. I begyndelsen af slaget den 5. april fik han sit ene lår knust og efter dagens kampe blev han indlagt på lazarettet i Eckernförde, hvor han døde to uger senere. Han blev begravet i sin uniform og med fuld militær honnør.
Cohen 1849/143: Viggo Skibsted.

3. Underskibslæge på linjeskibet Christian VIII Rasmus Schmidt, født 9. december 1821 på Mørdrupgård, Uggeløse sogn, Frederiksborg amt, dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af forpagter Søren Larsen Schmidt og Caroline Frederikke Schultz.
Faderen overtog et gæstgiveri i København og Rasmus blev sat i det von Westenske institut. Student 1840. Han studerede først teologi i nogle år, men skiftede siden til lægevidenskaben og blev cand.med. i 1848. Som kandidat på Frederiksberg Hospital 1848-49, gjorde han også tjeneste på Søkvæsthuset og blev i marts 1849 ansat som underskibslæge på linjeskibet Christian VIII. Under affæren i Eckernförde fjord blev han sendt over på fregatten Gefion for at yde lægelig assistance, men da Gefion strøg flaget, vendte han tilbage til linjeskibet, hvor han kort efter blev dræbt ved skibets eksplosion.
Cohen 1849/142: Rasmus Schmidt.

4. Søkadet på linieskibet Christian VIII Jacob Henrik Gerhard Lind Braëm, født 7. januar 1834 i Delfingade 56, København (Holmens), omkom ved linieskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, sandsynligvis begravet på Eckernförde kirkegård. Søn af premierløjtnant i Søetaten Johan Frederik Braëm og Serene Margrethe Lindam.
Flyttede med forældrene til Rungstedgård, Hørsholm sogn. Hans navn findes også på mindetavlen på Hørsholm kirkegård. Med sine kun 15 år, var kadet Braëm sandsynligvis den yngste faldne i Treårskrigen.
Cohen 1849/142: Braëm.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar