13. juli 2017

Faaborg, Assistens kirkegård

Faaborg købstad, Svendborg amt

På kirkegården - tæt ved den store fællesgrav - er rejst en 163 cm høj gravstele over en sønderjysk frivillig soldat, der døde på byens lazaret i 1864. Indsamlingen til mindestenen blev startet af hans kompagnichef, og afsløringen fandt sted den 28. juli 1867 med deltagelse af bl.a. afdødes moder og hundrede skytter . Stelen og inskriptionen er udført af billedhuggeren Niels Bondrop og forsynet med et portrætrelief af afdøde, udført af H.W. Bissen, skaberen af Den tapre Landsoldat i Fredericia.

Frivillig menig ved 7. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 28 Hans Tjellesen Schmidt (døbt Thjellufsen Schmidt), født 10. august 1829 i Tiset, Gram sogn, Haderslev amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, amputeret, død på Faaborg lazaret 5. april, begravet på Assistens kirkegård 11. april. Søn af gårdmand Mads Pedersen Schmidt og Maren Hansdatter Rosen.
Efter studentereksamen fra Kolding, læste han teologi i København, men opgav studiet i hovedstaden og aflagde siden teologisk kandidateksamen hos biskoppen i Schleswig. Huslærer i Øster Lindet præstegård, senere højskolelærer.
Cohen 1864/118: Hans Fjellesen Smidt Haderslev.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar