17. juli 2017

Rendsburg, Garnisonsfriedhof

Rendsburg købstad

På byens gamle garnisonskirkegård er der bevaret en del gravminder fra de slesvigske krige, men kun ét dansk.

Sekondløjtnant ved 1. Infanteriregiment Hans Peter Carl Ernst Wilhelm Hjort, født 20. december 1835 i Frederiksværk (Vinderød sogns kirkebog), såret ved Overselk den 3. februar 1864, taget til fange, amputeret, død på Rendsburg lazaret 26. februar, begravet på garnisonskirkegården 29. februar. Søn af birkedommer, senere herredsfoged Sigfred Christian Frederik Hjort og Elise Armgarde Budde.
Efter skolegang i Frederiksværk, Kalundborg og Vordingborg var han i godt to år ansat på faderens herredsfogedkontor i Løve nord for Slagelse. Men hans hu stod til landbruget, og han fik sin uddannelse på Lerchenborg. Senere var han forvalter på andre store godser i Vestsjælland, dog afbrudt af militærtjeneste. Han gennemgik således rekrutskolen i Altona i 1858 og tre år senere reserveofficersaspirantskolen. I februar 1862 blev han udnævnt til sekondløjtnant. Snart efter vendte han tilbage til landbruget, men blev indkaldt til krigstjeneste i december 1863.
Ved Overselk blev han ramt af en fjendtlig kugle i sit ene knæ. Han faldt i fjendens hænder og blev taget med til lazarettet i Rendsburg, hvor benet blev amputeret. Men hans liv stod ikke til at redde.
Cohen 1864/87: Hans Peter Carl Ernst Vilhelm Hjort.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar