12. september 2012

Toftlund kirke

Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt

I kirken er der opsat en smukt indrammet mindetavle over en soldat, der faldt i Treårskrigen "til usigelig Smerte for hans Forældre og Sødskende, men til uforgængelig Ære, Fryd og Salighed for ham selv".

Underkorporal ved 3. Dragonregiment, 3. eskadron, nr. 15 Thomas Simonsen Lund, født 23. september 1825 i Allerup, Toftlund sogn, død i Aarhus (Vor Frue) 2. februar 1849, begr. i Aarhus 7. februar. Søn af gårdmand Bonde Thomsen og Kirsten Marie Nielsdatter.
Ses ikke hos Cohen.

Teksten på mindetavlen fortsætter: "Gud! som har den største Ret, det viiseste Raad, det ømmeste Hjerte, hastede med ham, som en benaadet gjenfød og troende kristelig Stridsmand", og slutter med tre vers:

"Under dette Tempels Flige
Jeg trolovet blev med Gud,
Tidlig jeg til Himmerige
Kaldtes hjem, en Jesu Brud.

Lader derfor af at sørge:
Fader! Moder! Sødskende!
Om Guds Riges Vei I spørge!
Da vi snart hverandre see.

Glade, frelste, saliggjorte
I vor Guds den skønne Stad,
Da, naar Jord og Tid er borte
Vi ei mere skilles ad".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar