12. april 2012

Taulov kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

Efter slaget ved Kolding i 1849 blev otte faldne gardehusarer begravet på Taulov kirkegård. Tre år senere – den 12. juli 1852 – satte Gardehusareskadronens mandskab en stor mindesten på deres grav. På stenens forside er indhugget navnene på de otte gardehusarer og på bagsiden står teksten: FRA / SAMTLIGE / ESCADRONSKAMMERADER / OFFICERER / UNDEROFFICERER / OG / MANDSKAB. På stenens sider ses en rytterpistol, model 1848, og en rytterkarabin. Oven på stenen er anbragt et knapt et meter højt marmorkors og foran dette en husarchakot.

1. Vagtmester ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 12 Axel Frode Balthasar Grupp, født 25. februar 1820 på Frederiksberg, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af praktiserende læge Frants Christian Didrik Grupp og Christiane Margrethe Lintrup.
Blev som korporal dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn (sølvkorset) 13.9.1848. Hans navn findes også på mindetavlen i Frederiksberg kirke.
Cohen 1849/138: Axel Frode Balthasar Grupp.

2. Underkorporal ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 18 Peder Sørensen, født 29. juli 1823 i Sandby, Kundby sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Søren Madsen og Ellen Pedersdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Kundby kirke.
Cohen 1849/138: Peder Sørensen Sandby.

3. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 43 Jørgen Larsen, født 1. februar 1824 i Fændrikhus, Nødebo sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Lars Hansen, Lille Thoruphus og tjenestepige Bodil Cathrine Christoffersdatter, Fændrikhus.
Cohen 1849/138: Jørgen Larsen Fendrikkehuus.

4. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 48 Hans Jensen, født 4. december 1822 i Ejby, Ejby sogn (Roskilde amt), faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder Jens Larsen og Anne Hansdatter.
Tjenestekarl i Søster Svenstrup, Dåstrup sogn 1845.
Cohen 1849/138: Hans Jensen Eibye.

5. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 52 Jørgen Christian Christiansen, født 31. august 1825 i Tågeskov, Everdrup sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af sadelmager Christian Bendtsen og Karen Larsdatter.
Cohen 1849/138: Jørgen Christian Christiansen Taageskov.

6. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 54 Jens Olesen, født 22. juni 1822 i Nyrup, Tikøb sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af indsidder og daglejer Ole Christiansen og Inger Pedersdatter.
Cohen 1849/138: Jens Olsen Nyerup.

7. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, nr. 90 Peder Nielsen, født 28. december 1825 i Freerslev, Nørre Herlev sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Niels Pedersen og Christiane Pedersdatter.
Cohen 1849/138: Peder Nielsen Freerslev.

8. Gardehusar ved Gardehusareskadronen, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Niels Pedersen, født 30. august 1818 i Gjeddesdalshuse, Reerslev sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Taulov kirkegård 24. april. Søn af husmand Peder Hansen og Sidsel Nielsdatter.
Cohen 1849/138: Niels Pedersen Gjeddesdahlshuus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar