16. april 2012

Bredstrup kirkegård

Elbo herred, Vejle amt

På Bredstrup kirkegård er rejst et jernkors over et sognebarn, der blev såret ved Isted og døde et år senere på lazarettet i Fredericia.

Menig ved 1. Forstærkningsbataljon, 4. kompagni, nr. 69 Ole Jensen, født 22. juni 1823 i Pjedsted, Pjedsted sogn, såret i slaget ved Isted 25. juli 1850, død på Fredericia lazaret 9. august 1851, begravet 15. august på Bredstrup kirkegård. Søn af husmand Jens Nielsen og Kirsten Olesdatter.
Flyttede med forældrene til Bredstrup mark.
Ses ikke hos Cohen (døde efter redaktionens slutning)

Ved korsets fod er sat en støbejernsplade med teksten: "I kampens Ild han mødte uforsagt / da det gialdt for Danmarks Ret at stride / Fra Idstedslaget blev han saaret bragt / og meget Ont han siden maatte lide / til Øiet brast og nu i tavse Muld / hans matte Legem finder Roligheden. / Tilbage her vi stande haabefuld / at skue ham hos Gud i Evigheden. / Medborgere i Bredstrup satte Mindet".

Ingen kommentarer:

Send en kommentar