8. maj 2012

Tim kirkegård

Hind herred, Ringkøbing amt

På kirkegården står en 165 cm høj mindesten over fire sognebørn, der faldt i de slesvigske krige. Tidspunktet for opstillingen kendes ikke, men den afløste en mindetavle inde i kirken, der var blevet opsat den 9. marts 1851 med navnene på de to faldne i Treårskrigen.

1. Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 127 Niels Jensen, født 16. december 1820 i Nørgård, Tim sogn, konfirmeret 1835, savnet efter kampene ved Kolding 23. april 1849, sandsynligvis begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 27. april. Søn af gårdmand Jens Christensen og Karen Pedersdatter.
Cohen 1849/126: Niels Jensen Nørgaard (Ringkøbing amt).

2. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 310 Laurits Nielsen, født 18. maj 1823 i Nordestgård, Tim sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Anne Jensdatter.
Cohen 1850/63: Lauritz Nielsen Nordestgaard (Ringkøbing amt).

3. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 529 Jens Christian Madsen, født 19. april 1830 i Sandgrav, Tim sogn, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Mads Madsen og Johanne Christensdatter.
Cohen 1864/106: Jens Christian Madsen Sandgrav.

4. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 375 Jens Knudsen, født 8. juni 1841 i Sønderby, Tim sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Knud Jensen og Anne Marie Jensdatter.
Cohen 1864/122: Jens Knudsen Sønderby.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar