11. maj 2012

Vranderup, Seest sogn

Anst herred, Ribe amt

Ved vejen mellem Gelballe og Vranderup, ikke langt fra vejen der går op mod Ejstrup, er der rejst en mindesten over en dansk soldat, der faldt på Gelballe mark og af fjenden straks blev begravet tæt ved et egetræ i Vranderup skov. I træets stamme skar man følgende tekst: "I.P.S. + 23/4 49. 4. F.B." (der skulle havde stået 4. R.B. for 4. Reservebataljon). Til identifikation af soldatens lig havde man støttet sig til fire initialer, der var syet i skjorten: I.P.H.S.
Et stykke tid efter begravelsen satte husejer Anders Pedersens søn og datter et mindesmærke på graven, hvis gravskrift er gengivet nedenfor. Johannes Hansens enke på Vranderup Hovgård plantede grantræer omkring gravstedet, og pyntede hvert år graven på soldatens dødsdag.
Med tiden forsvandt egetræet og der var planer om at sløjfe gravstedet, da sognets beboere og våbenbrødrene i Kolding i foråret 1874 tog initiativ til at flytte graven fra skoven og op til landevejen. På det nye gravsted lagde man en gammel gravsten i sandsten (på denne kan man endnu ane årstallet 1708) og ovenpå denne anbragtes en 80-85 cm høj bautasten med et hvidt kors af metal. Endelig anbragte man en stor støbejernsplade med inskription op ad bautastenen. Til venstre for gravstedet står en flagstang.

Menig ved 4. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 98 Jens Pedersen, født 15. februar 1816 i Hornslet, Hornslet sogn, faldet ved Ejstrup 23. april 1849, begravet af fjenden ved Vranderup skov. Søn af gårdmand Peder Rasmussen Høj og Mette Jensdatter.
Tjenestekarl i Todbjerg præstegård 1840.
Cohen 1849/126: Jens Petersen Hornsleth (Randers amt).

Tavlen på det oprindelige gravsted i skoven havde følgende gravskrift: "Herunder hviler en brav dansk Kriger / I.P.S. / falden den rædselsfulde 23 April 1849. / Ukjendt blandt os, vist savnet hjemme / faldt Du her for elskte Fødeland! / Den Dag, som vi aldrig kan forglemme / da Mange kaldtes til hiint bedre Land / hvil her da sødt, om dit Minde vi kjærligt skal frede / mens dine Kjære forgjæves om din Gravhøi maa lede".
Soldatens forældre døde allerede i 1820'erne. En kilde siger, at en afskrift af den oprindelige gravskrift fra 1849 på et tidspunkt blev sendt til Jens Pedersens enke, men om soldaten virkelig var gift, har ikke kunnet påvises.

Litteratur:
Axel Liljefalk: Kampen ved Egstrup og Vranderup. Ribe Amts Aarbog 1910, s. 3-21
Tøjhusmuseets Bog om Treaarskrigen 1848-49-50. Bd. II B, s. 735-740.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar