6. maj 2012

Stadil kirke


Hind herred, Ringkøbing amt

I kirken blev der den 19. marts 1851 opsat en mindetavle over tre faldne i Treårskrigen. Denne tavle blev imidlertid erstattet af en ny mindetavle, udført af kunstmaleren J. Larsen Stevns i 1920, stadig med de oprindelige tre faldnes navne, men nu også med navnene på yderligere tre faldne fra krigen i 1864.

1. Menig ved 2. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 72 Niels Olesen, født 18. oktober 1822 i Brunbjerg, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 6. april 1849, død af lungesvindsot på Københavns garnisonshospital 8. oktober, begravet på Garnisons kirkegård 12. oktober. Søn af husmand Ole Jensen og Johanne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1845.
Cohen 1849/134: Niels Olsen Brunbjerg.

2. Menig ved 8. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, nr. 156 Niels Nielsen, født 20. juli 1822 i Alrum, Stadil sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Niels Nielsen og Karen Olesdatter.
Cohen 1849/113: Niels Nielsen Alrum.

3. Menig ved 12. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 324 Lars Jensen, født 30. august 1823 i Skelmose, Stadil sogn, faldet ved Isted 25. juli 1850, begravet på Flensburg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af gårdmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Var bror til nedennævnte Jens Peter Jensen.
Cohen 1850/63: Lars Jensen Skjeldmose (Ringkøbing amt).

4. Menig ved 8. Infanteriregiment, 4. kompagni, overkomplet nr. 17 Jens Jensen, født 6. maj 1837 i Langager, Stadil sogn, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 18. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af husmand Jens Christian Jensen og Kirsten Christiansdatter.
Tjenestekarl i Halkær, Stadil sogn i 1860.
Cohen 1864/120: Jens Jensen Landager.

5. Underkorporal ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 276 Jens Peter Jensen, født 25. marts 1838 i Skelmose, Stadil sogn, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Jens Graversen og Anne Sylvestersdatter.
Cohen 1864/123: Jens Peter Jensen Skjelmose.

6. Menig ved 4. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 556 Jens Jørgensen, født 23. august 1834 i Mejlby, Stadil sogn, såret på Als 29. juni 1864, død på Aabenraa lazaret 15. september 1864, begravet på Aabenraa kirkegård 20. september. Søn af husmand Jørgen Jensen og Anne Christensdatter.
Tjenestekarl i Fuglbjerg, Stadil sogn i 1855.
Cohen 1864/103: Jens Jørgensen Meilby.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar