5. maj 2015

Flensburg, Alter Friedhof

Flensburg købstad, Flensburg amt (Kreis Schleswig-Flensburg)


Her bringes navnene på de danske gravsteder fra Treårskrigen 1848-50.

1. Sekondløjtnant ved 11. Linjeinfanteribataljon Ulrich Christian Wedege, født 17. september 1816 på Frederiksberg, såret ved Bov 9. april 1848, død i Flensburg 12. april, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. april. Søn af politimester, kancelliråd Søren Wedege og Henriette Elisabeth Petersen. Ugift.
Student 1837 (privat). Han studerede derpå medicin og kirurgi, men måtte opgive pga. økonomiske problemer. Gennemgik Landkadetakademiet 1839-40 og blev derpå ansat som sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment (fra 1842: 11. Linjeinfanteribataljon). Tog landmålereksamen 1844 og studerede sprog i Paris året efter. Han var ved sin død forlovet med en datter af prokurator Jensen, Aalborg.

2. Kaptajn og kompagnichef ved 10. Linjeinfanteribataljon Bonche Bonnichsen, født 24. november 1805 i Randers, såret i kampene ved Schleswig 23. april 1848, taget til fange, død i Flensburg 25. april, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 28. april. Søn af major, senere oberst Bonche Bonnichsen (faldet ved Rahlstedt 1813) og Dorothea Soel. Ugift.
Gennemgik Landkadetakademiet og gjorde pagetjeneste ved hoffet 1817-24. Sekondløjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment 1822. Gennemgik Artilleriskolen 1830. Premierløjtnant 1831, kaptajn 1840. Kaptajn og kompagnichef ved 10. Linjeinfanteribataljon 1842.
Ridder af Dannebrog 28. juni 1845.
Hans broder, kaptajn Rasmus Bonnichsen, blev såret ved Kolding 23. april 1849 og døde straks efter. Han er begravet på Trinitatis kirkegård i Fredericia.
Cohen 1848/88: Bonche v. Bonnichsen.

3. Stabstambur ved 9. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 1 Carl Adam Gottlob Sønderskov, født 28. januar 1811 i Sorø, såret ved Schleswig 23. april 1848, taget til fanget, død i Flensburg 17. maj, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 19. maj. Søn af trompeter August Sønderskov og Johanne Sickmann. Gift ca. 1838 med Juliane Marie Krügel, med hvem han fik tre børn.
Kommandersergent ved 2. jyske Infanteriregiment (1840), fourer ved 9. Linjeinfanteribataljon (1845).
Cohen 1848/88: Carl Adam Gotlieb Sønderskov (København).4. Sekondløjtnant ved 3. Reservebataljon Jens Johan Wilhelm Seehusen, født 29. juni 1826 i København (Frue), såret ved Ullerup 6. april 1849, taget til fange, død efter amputation i Flensburg 14. april, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 18. april. Søn af kobberstikker, inspektør ved Generalstaben Peter Johan Seehusen og Cecilie Christiane Friborg. Ugift.
Exam.jur. 1844. Blev optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole 1845 og arbejdede i H.W. Bissens værksted. Han meldte sig frivilligt ved krigsudbruddet i 1848, blev sendt til en øvelsesskole og ansat som underofficer ved 5. Reservebataljon, men kom aldrig i kamp i det første krigsår. I vinteren 1848/49 gennemgik han kommandoskolen og udnævntes 10. marts 1849 til sekondløjtnant af linjen ved 3. Reservebataljon.
Cohen 1849/125: Jens Wilhelm v. Seehusen.

5. Svensk frivillig menig ved Värmlands Fältbataljon, 1. kompani, nr. 12 Maggeby, født 24. november 1815, død i Flensborg 15. oktober 1849, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Ses ikke Cohen.
6. Svensk frivillig husar nr. 53 Runqvist, død i Flensborg 12. november 1849, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Ses ikke hos Cohen.

7. Svensk frivillig menig ved Värmlands Fältbataljon, 1. kompani, nr. 67 Borgfeldt, født 5. december 1812, død i Flensburg 12. december 1849, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Ses ikke hos Cohen.
8. Norsk frivillig jæger ved Norske gevorbne Jægerkorps Brede Olsen, født 1829 på Toten, Norge, død i Flensburg 30. december 1849, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Ses ikke hos Cohen.
9. Svensk frivillig korporal ved Norra Skånska Infanteriregementet (24. Linjeregementet), Lifkompaniet, nr. 24 Per Persson Schildt, født 3. marts 1825 i Fjälkinge, Fjälkinge sogn, Villands herred, Kristianstads län, Sverige, død i Flensburg 16. marts 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård. Søn af torpare Per Jönnson og Anna Jepsdotter. Gift 1846 med Nilla Nilsdotter (1822-98).
Schildt lod sig hverve til Norra Skånska Regementet i 1843 og overtog i den forbindelse et soldatertorp i nabosognet Gualöv. Skarpskytte 1845, vicekorporal 1846.
Ses ikke hos Cohen.10. Svensk frivillig husar nr. 4 Engqvist, død i Flensburg 18. maj 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård.
Ses ikke hos Cohen.

11. Underkorporal ved 1. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 12 Jens Carl Christian Madsen, født 2. oktober 1827 i København, konfirmeret 1841 sst. (Helligånds), såret ved Isted 25. juli 1850, død i Flensburg 8. august 1850, begravet 10. august. Søn af portner, senere værtshusholder Jens Madsen og Caroline Ellerup.
Urtekræmmersvend, blev udlært hos urtekræmmer A.C. Brønnum, København.
Cohen 1850/71: Jens Carl Madsen (København).
12. Menig ved 10. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 33 Johan Sundorph Kragh, født 26. maj 1825 i Ebeltoft, såret ved Isted 25. juli 1850, død i Flensburg 11. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. august. Søn af farver Johannes Lybring Kragh og Karen Sundorph.
Cohen 1850/59: Johannes Sundorph Kragh Ebbeltoft.13. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 235 Peter Sophus Jensen, født 15. juli 1826 i Odense (Frue), såret ved Isted 25. juli 1850, død efter amputation i Flensburg 12. august, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 14. august. Søn af skolelærer Nicolaj Jensen og Voldborg Margrethe Greve.
Farverlærling hos farver Carl Andreas Schrøder, Odense i 1845.
Cohen 1850/88: Peter Sophus Jensen (Holbæk amt). I den officielle tabsliste: ”P.S.J. Odense”.

14. Sekondløjtnant ved 4. Reservebataljon Peter Engelbrecht, født 16. september 1820 i Assens, død af tyfus i Flensburg 14. november 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 17. november. Søn af skomagermester Jens Pedersen Engelbrecht og Anne Marie Haagensen.
Skomagersvend i Assens 1845. Fem år logerede han hos organist Simonsen i Nyborg.
Cohen 1850/76: Peter v. Engelbrecht.

15. Kommandersergent ved 7. Linjeinfanteribataljon Ludvig Jensen, såret ved Friedrichstadt 4. oktober 1850, død efter amputation i Flensburg 1. december 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 7. december.
Benådet med Dannebrogsmændenes hæderstegn 9. september 1849.
Han er muligvis identisk med den 20-årige sergent Ludvig Rasmus Jensen, der boede i Sølvgadens kaserne i 1845.
Cohen 1850/56: Ludvig Jensen (København).

16. Menig ved 2. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 245 Axel Theodor Krestensen, født 22. juli 1829 i Nykøbing F., død af tyfus i Flensburg 27. december 1850, begravet på Skt. Mariæ kirkegård 4. januar 1851. Søn af fyrinspektør Andreas Krestensen og Rasmine Frederikke Jansen. Ugift.
Student. Han boede hos sin mor, der som enke drev et børneasyl i Nykøbing F.
Cohen 1850/74: Axel Theodor Christensen (København).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar