17. maj 2015

Augustenborg kirkegård

Augustenborg flække, Sønderborg amt


På Augustenborg kirkegård er der bevaret 13 danske gravsteder fra Treårskrigen 1848-50. Centralt på kirkegården står endvidere det fælles monument over alle danske soldater, der døde på lazarettet på Augustenborg i begge slesvigske krige. Den 4,5 meter høje granitsøjle blev afsløret den 31. juli 1854. På forsiden har søjlen følgende inskription: "Denne Steen satte det danske Folk over trofaste Sønner døde for Fædrelandet i Aarene 1848-50-51". I 1880 blev følgende tilføjelse indhugget: "Mindet være ogsaa de danske Krigere som offrede Livet for Fædrelandet i Aaret 1864".

1. Kaptajn ved 1. lette Bataljon Georg Julius Hauch Bentzen, født 18. oktober 1806 i Helsingør (Skt. Mariæ), såret ved Nybøl på Sundeved 28. maj 1848, amputeret, død på Augustenborg lazaret 2. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af kaptajn, senere konsumtionsforvalter Carl Thue Bentzen og Kirstine Amalie Lassen. Ugift. 
Gennemgik Landkadetakademiet 1821-24. Sekondløjtnant ved Kongens Regiment 1824, premierløjtnant 1832, kaptajn 1841. Ved hærreformen ændredes kompagniets navn til 1. lette Bataljon. Deltog i kampene ved Schleswig og på Sundeved. Ved Nybøl blev han hårdt såret i skulderen. Han overførtes til lazarettet på Augustenborg Slot, hvor han blev amputeret, men døde den følgende dag. 
Cohen 1848/83: Georg Julius Hauch v. Bentzen. 

2. Frivillig korporal ved 5. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Georg Frederik Dichmann, født 21. april 1823 i Dragør, Store Magleby sogn, Københavns amt, såret ved Egernsund 28. maj 1848, død på Augustenborg lazaret 2. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af strandtoldforvalter, senere toldinspektør, kaptajn Frederik Christian Dichmann og Sophie Frederikke Quistgaard. 
Student 1843 (Herlufsholm). Studerede jura. 
Cohen 1848/86: Frederik Georg Deichmann. 



3. Svensk frivillig premierløjtnant ved 5. Linjeinfanteribataljon Gustaf Lorenz Sommelius, født 19. oktober 1811 i Mörrum præstegård, Mörrum församling, Blekinge län, Sverige, såret ved Vester Dybbøl 5. juni 1848, indbragt død til Augustenborg lazaret samme dag, begravet på Augustenborg kirkegård 9. juni. Søn af sognepræst Johan Reinhold Sommelius og Carolina Gustava Trägårdh.
Student 1829. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1837. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 30.5.1848. Deltog i slaget ved Dybbøl 1848. 
Hans navn findes også på det skandinaviske monument på Kastellet i København. 
Cohen 1848/86: Gustav Lorentz Sommelius. 

4. Sekondløjtnant ved 10. lette Infanteribataljon Andreas Peter Dorscheus, født 10. marts 1821 i København (Frelsers), såret ved Dybbøl 13. april 1849, død på Augustenborg lazaret 14. april, begravet på Augustenborg kirkegård 18. april. Søn af silke- og klædekræmmer Johannes Dorscheus og Regine Christine Amdrup. Ugift. 
Student 1841 (Borgerdyd). Studerede teologi, men meldte sig som frivillig ved krigsudbruddet i 1848. Hurtigt avancerede han til underofficer og gennemgik i vinteren 1848/49 kommandoskolen. Sekondløjtnant ved 10. Bataljon 10.3.1849. Ved Dybbøl blev han skudt i underlivet og udåndede dagen efter på lazarettet. 
Cohen 1849/115: Andreas Peter v. Dorscheus. 

5. Frivillig menig ved 1. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 83 Victor Eduard Fischer, født ca. 1827 i København, død af tyfus på Augustenborg lazaret 19. juni 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 24. juni. Søn af bud ved fattigvæsenet Johan Tycho Fischer og Nicoline Hermine Baggesen. 
Lærling hos urtekræmmer Klinges enke i København 1845. 
Den nuværende gravsten stammer fra 1939. 
Cohen 1849/103: Victor Fischer. 




6. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 1. kompagni, nr. 218 Jeppe Larsen, født 29. juli 1822 i Emtekær, Tanderup sogn, Odense amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 4. juli 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Lars Pedersen og Maren Madsdatter. 
Cohen 1849/135: Jeppe Larsen Emtekjær. 







7. Trænkusk ved 1. Artilleriregiment, nr. 182 Søren Hansen, født 12. april 1825 i Godsted, Godsted sogn, Maribo amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 25. juli 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af gårdmand Hans Christensen og Ellen Clausdatter. 
Cohen 1849/141: Godsted. 







8. Frivillig fourer ved 10. lette Infanteribataljon Arnold Theodor Leopold Reinecke, født 5. april 1825 i København (Skt. Petri), død af tyfus på Augustenborg lazaret 3. november 1849, begravet på Augustenborg kirkegård 9. november. Søn af sukkermester Conrad Wilhelm Reinecke og Johanne Margrethe Petersen. 
Ses ikke hos Cohen. 






9. Oberst og kommandør ved 2. Reservebataljon Laurits Rasmus Svitzer Schow, født 29. december 1791 i Ørslev præstegård, Ørslev sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, død af apopleksi på Augustenborg lazaret 23. juli 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 29. juli. Søn af sognepræst Peter Neergaard Schow og Nicoline Jacobine Josine Svitzer. Gift 1815 med Marie Kirstine Holbek, med hvem han fik to børn. 
Løjtnant ved 1. jyske Infanteriregiment, kaptajn, major, oberst. Kaptajnvagtmester og pladsmajor ved Københavns fæstning 
Ridder af Dannebrog 1826, Dannebrogsmand 1836. 
Den nuværende gravsten stammer fra 1937. Den gamle marmortavle var gået itu. 
Cohen 1850/72: Lauritz Svitzer v. Schow. 

10. Menig ved 4. Forstærkningsbataljon, 2. kompagni, nr. 50 Hans Peter Jensen, født 26. februar 1819 i Pjedsted, Pjedsted sogn, Vejle amt, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Augustenborg lazaret 8. september, begravet på Augustenborg kirkegård 10. september. Søn af gårdmand og sognefoged Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter. 
Cohen 1850/88: Hans Jensen Pjedsted (Vejle amt). 






11. Underkorporal ved 10. lette Infanteribataljon, 3. kompagni, nr. 259 Christian Møller (Grau), født 11. marts 1821 i Svenstrup, Svenstrup sogn, Sønderborg amt, død af blodgang på Augustenborg lazaret 20. november 1850, begravet på Augustenborg kirkegård 23. november. Søn af bolsmand Christian Møller (Grau) og Ellen Christiansen. 
Cohen 1850/60: Christian Møller (Als). 






12. Underkorporal ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 175 Jørgen Hansen Møller, født 9. januar 1821 i Asserballe, Asserballe sogn, Sønderborg amt, død på Augustenborg lazaret 17. februar 1851, begravet på Augustenborg kirkegård 21. februar. Søn af indsidder og træskomand Hans Jørgensen Møller og Cathrine Marie Iversen.
Cohen 1850/60: Jørgen Hansen Møller (Als). 






13. Sapør ved Feltingeniørdetachementet Anders Pedersen, født 8. juni 1819 i Maglemer, Hunseby sogn, Maribo amt, død på Augustenborg lazaret 13. april 1851, begravet på Augustenborg kirkegård 17. april. Søn af gårdmand Peder Frederiksen og Else Jørgensdatter. 
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar