28. april 2015

Haddeby kirkegård

Arns herred, Gottorp amt (Kreis Schleswig-Flensburg)På Haddeby kirkegård blev en del danske soldater og slesvig-holstenske oprørssoldater begravet efter kampene ved Slesvig by i april 1848. Det fælles gravsted ligger i kirkegårdens sydøstlige hjørne og er omkranset af et hegn. Gravstedet rummer både danske og tyske monumenter. Tre gravstene minder om tre danske officerer.

1. Oberstløjtnant og kommandør ved 3. Jægerkorps Christian Wilhelm Magius, født 28. marts 1788 i Lübeck, faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af godsadministrator, legationsråd Ernst Albrecht Magius og Dorothea Johanne Frederikke Jahn. Gift 1814 med Anna Elisabeth Lind (1790-1840), med hvem han fik fem børn.
Frikorporal ved Sjællandske Jægerkorps 1804. Gennemgik sin officersuddannelse ved det militære institut 1805-08 og deltog som fænrik ved Norske Livregiments jægerkompagni i kampene ved København i september 1807. Sekondløjtnant ved Sjællandske Jægerkorps 1808, premierløjtnant 1812, kaptajn 1820, major 1835. Regimentet fik navnet 1. Jægerkorps i 1842. Oberstløjtnant og kommandør ved 3. Jægerkorps 1845.
R. 1826. D.M. 1828. I 1832 modtog han den svenske konge Carl XIV Johans æressabel.
Hans fader blev optaget i den tyske adelsstand i 1803.
Cohen 1848/93: Christian Wilhelm von Magius.

2. Premierløjtnant ved 11. Linjeinfanteribataljon Frederik Ferdinand Rømeling, født 20. maj 1812 i Nakskov, faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af major, senere oberstløjtnant ved Prins Christians Regiment Patroclus Rømeling og Marie Lucie Rochina Böhm. Gift 1845 med Eline Andrea Lund, med hvem han fik to sønner.
Gennemgik Landkadetakademiet 1828-34 og udnævntes til sekondløjtnant ved 3. jyske Infanteriregiment 1834, premierløjtnant 1841. Regimentet fik navnet 11. Linjeinfanteribataljon i 1842. Deltog i kampene ved Bov og Slesvig.
Cohen 1848/89: Frederik Ferdinand von Römeling.

3. Premierløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon Frederik Harald Balduin Høyer, født 31. marts 1822 i København (Garnisons), faldet ved Slesvig 23. april 1848, begravet på Haddeby kirkegård 25. april. Søn af lærer ved Guidekorpset, senere kontrollør ved det militære bageri Jens Christian Frederik Høyer og Emilie Dorothea Nielsen. Ugift.
Gennemgik Landkadetakademiet 1834-38 og udnævntes til sekondløjtnant. Herefter gjorde han pagetjeneste ved hoffet i to år, inden han i 1840 blev ansat ved 3. jyske Infanteriregiment (fra 1842: 11. Linjeinfanteribataljon). Premierløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon 1847. Deltog i kampene ved Bov og Slesvig i 1848.
Hans broder, premierløjtnant Julius Høyer faldt i kampene ved Kolding den 23. april 1849.
Cohen 1848/85: Frederik Harald Balduin von Høyer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar