17. maj 2015

Augustenborg kirkegård

Augustenborg flække, Sønderborg amtPå Augustenborg kirkegård er der bevaret 42 danske gravsteder fra krigen i 1864. Atten ensartede gravstene behandles i en særskilt blog.

1. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 30 Søren Skouenborg Sørensen, født 23. januar 1833 i Mørkholt, Gårslev sogn, Vejle amt, såret ved Dybbøl 22. februar 1864, død på Augustenborg lazaret 22. februar, begravet på Augustenborg kirkegård 26. februar. Søn af gårdmand Søren Sørensen Skouenborg og Gyde Nielsdatter.
Cohen 1864/170: Søren Skouenborg Sørensen Mørkholt.


2. Civilkusk ved 1. Divisions kolonne, nr. 28 Hans Jørgensen Jessen, født 6. november 1798 i Tråsbøl, Felsted sogn, Aabenraa amt, død på Augustenborg lazaret 1. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 3. marts. Søn af bolsmand Jørgen Jessen og Anne Hansen. Gift med Kirstine Jørgensen, med hvem han fik fire børn.
Bolsmand (hufner) i Tråsbøl, Felsted sogn. I 1860 var han aftægtsmand hos sin ældste søn, men var ikke svageligere, end at han som 65-årig meldte sig som civilkusk på Als ved krigsudbruddet i 1864.
Ses ikke hos Cohen.3. Norsk frivillig overlæge ved lazarettet på Augustenborg Slot Søren Daniel Schiøtz, født 24. december 1828 i Stavanger (Domsogn), Norge, død af gigtfeber på Augustenborg lazaret 7. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. marts. Søn af fuldmægtig Søren Daniel Schiøtz og Charlotte Petrea Rosenkilde. Gift med Anna Cathrine Elisabeth Collett, ingen børn.
Cand.med. 1852. Kompagnikirurg ved den norske garde i Stockholm 1863. I 1864 meldte han sig frivilligt til tjeneste i den danske hær og blev 12. februar ansat som underlæge ved lazarettet i Sønderborg og senere på Augustenborg. Kort efter blev han imidlertid syg og døde.
En mindesten er rejst i parken ved Augustenborg Slot. Hans navn findes også på det skandinaviske monument på Kastellet i København.
Cohen 1864/171: Daniel Schiøtz.

4. Sekondløjtnant ved 4. Infanteriregiment Jens Nicolai Breyen, født 26. marts 1841 i Stubbekøbing, såret ved Ragebøl 17. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 22. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 24. marts. Søn af toldinspektør Even Breyen og Nicoline Mosine Brixen.
Student. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole 1863. Sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 4. Infanteribataljon 1863. Ved Ragebøl blev han hårdt såret i brystet og bragtes til lazarettet i Augustenborg.
Cohen 1864/103: Jens Nicolai Breyen.5. Sekondløjtnant ved 15. Infanteriregiment Theodor Christoph Carl Schmidt, født 3. december 1811 i Rendsburg, såret ved Dybbøl 5. april 1864, død på Augustenborg lazaret 8. april, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Gift 1846 med N.N., med hvem han fik to børn. 
Gik i Rendsburg borgerskole 1817-26. Spillemand ved Oldenborgske Infanteriregiment 1826 og gennemgik samtidig den militære skole i fødebyen og fra 1828 undervisningsanstalten for underofficerer. Underofficer ved Oldenborgske Infanteriregiment 1830, våbenmester ved 15. Infanteribataljon 1842. Ved krigsudbruddet i 1848 valgte han oprørernes side og blev oversergent ved 2. Slesvig-holstenske Infanteribataljon, forsat til 2. Reservebataljon 1849. Sekondløjtnant ved 12. Slesvig-holstenske Infanteribataljon 1850, forsat til 3. Holstenske Infanteribataljon 1851, der efter fredsafslutningen blev til 15. Infanteribataljon. I 1852 gik han med regimentet til Helsingør, mens hans familie blev boende i stor fattigdom i Altona.
Ved krigsudbruddet i 1864 stod han ved 15. Infanteriregiment. Den 5. april lå han i en overdækket jordhule bag løbegraven mellem Skanse III og IV. Pludselig gik en granat gennem taget og eksploderede. Schmidt lå og klagede sig, men var i øvrigt ved fuld bevidsthed, kendte sine omgivelser og talte dansk, hvad han normalt ikke gjorde. Han havde ingen synlige sår og blod var der intet af. Han blev dog overført til lazarettet i Augustenborg, hvor han døde tre dage senere af indre blødninger.
I 1947 blev det gamle jernkors overført til Sønderborg Museum og erstattet af en gravsten i bornholmsk granit, men i dag er jernkorset tilbage på gravstedet.
Cohen 1864/139: Theodor Christoph Carl Schmidt.

6. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 160 Johan Thorvald Lange, født 20. maj 1836 i Stubbekøbing, død af sygdom på Augustenborg lazaret 8. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 10. april. Søn af skomagermester Johannes Philip Lange og Karen Marie Lorentzen.
Cohen 1864/170: Johan Thorvald Lange Stubbekjøbing.


7. Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 513 Jens Christian Skovborg, født 4. januar 1836 i Levring, Levring sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 6. april 1864, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af gårdmand, senere skovfoged Christian Frederik Skovborg og Juliane Knudsdatter. 
Familien flyttede til Fajstrup, Lading sogn senest 1845. Jens Christian boede endnu hos forældrene i 1860.
Cohen 1864/129: Jens Christian Skovborg Aarhuus.
8. Menig ved 10. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 36 Peder Pedersen Schmidt, født 25. januar 1837 i Anderup, Stepping sogn, Haderslev amt, død af sygdom på Augustenborg lazaret 16. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Peder Hansen Schmidt og Anne Cathrine Truelsen.
Cohen 1864/130: Peter Petersen Schmidt Haderslev.


9. Midlertidig korporal ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 20 Nis Nielsen Lind, født 18. februar 1836 i Hjarup, Hjarup sogn, Ribe amt, såret ved Dybbøl 2. april 1864, død på Augustenborg lazaret 18. april, begravet på Augustenborg kirkegård 19. april. Søn af gårdmand Niels Sørensen og Anne Marie Nissen.
Cohen 1864/129: Niels (!) Nielsen Lind Haderslev.


10. Premierløjtnant ved 17. Infanteriregiment Anthon Emanuel Lodberg Eising, født 12. marts 1826 i Ølby skole, Ølby sogn, Ringkøbing amt, såret ved Dybbøl 13. april 1864, død på Augustenborg lazaret 18. april, begravet på Augustenborg kirkegård 20. april. Søn af skolelærer og kirkesanger Peder Christensen Eising og Frederikke Helene Marie Schwartz. Ugift.
Student 1844 (Kolding). Studerede teologi, men meldte sig som frivillig ved krigsudbruddet i 1848. I det første krigsår blev han såret ved Schleswig og taget til fange, men blev senere udvekslet. Herefter drog han tilbage til København for at afslutte studierne, men meldte sig atter, da krigen atter brød ud i foråret 1849. Som sergent deltog han i kampene ved Kolding. Sekondløjtnant af infanteriets krigsreserve ved 5. Bataljon 26.10.1849. I det sidste krigsår blev han atter såret. Forsat til linjen 25.8.1850 med anciennitet fra 1.11.1849, premierløjtnant 1861. I mellemkrigsårene stod han ved 8. Bataljon, men blev 25.3.1864 udnævnt til kompagnikommandør ved 17. Regiment. I kampen 13.4.1864 blev han ramt af en granatstump, der kvæstede begge hans ben, der måtte amputeres. Blodtabet var for stort, og fem dage senere udåndede han på lazarettet.
Dannebrogsmændenes hæderstegn 9.9.1849.
Cohen 1864/144: Anton Emil Lodberg Eising. 

11. Kaptajn ved 20. Infanteriregiment Frederik Hannibal Eduard Harald Stockfleth, født 27. April 1829 i Kolding, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af major Niels Wilhelm Stockfleth og Vibeke Ida Margrethe Worsøe.
Gennemgik Landkadetakademiet 1842-47. Sekondløjtnant ved 4. Linjeinfanteribataljon 1848, premierløjtnant 1849, forsat til 2. Linjeinfanteribataljon 1854 og til 20. Infanteribataljon 1860, kaptajn og chef for 2. kompagni 1862.
I Treårskrigen deltog han med hæder og udmærkede sig særligt i slaget ved Isted. Lærer og skoleofficer ved Landkadetakademiet 1853-54. I 1864 deltog han i kampene ved Selk og Kongshøj og senere ved forsvaret af Fredericia. Den 29. marts ledede han overfaldet på de preussiske gardehusarer i Assendrup, hvor han tog 22 fanger og 23 heste, som han selv førte til København. I kampene på Dybbøl den 18. april deltog han i regimentets angreb og trængte ind på fjendens linjer, men modstanden var for stor, og folkene faldt omkring ham. En ung officersaspirant blev ramt og faldt sammen med ordene ”Åh, Gud hjælpe mig”. Idet Stockfleth bøjede sig ned over ham og sagde ”Det vil han nok, lille ven”, blev han selv ramt af en kugle i baghovedet og var dræbt på stedet. Hans lig blev fundet ganske udplyndret og ført til Augustenborg. 
Stockfleth skrev, foruden militære lærebøger, også digte og noveller. Ridder af Dannebrog 1850. Medaljen for ædel Daad.
Cohen 1864/155: Frederik Hannibal Edvard Harald Stockfleth.

12. Overlæge ved 17. Infanteriregiment Henrik Jacobi Boesen, født 7. januar 1805 i Faaborg, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 24. april. Søn af kapellan Ulrich Christian Boesen og Marie Kirstine Schiøtt. Ugift.
Student 1826 (Vordingborg). Kirurgisk eksamen med 2. karakter 1837. Eskadronskirurg ved Fynske Regiment lette Dragoner 1830. Underlæge ved 4. og 9. Linjeinfanteribataljon samt 3. Reservejægerkorps 1842. Underlæge ved 6. Linjeinfanteribataljon og Garnisonssygehuset i Schleswig 1852. Konstitueret overlæge ved 17. Infanteriregiment 1864. Under kampene på Dybbøl Banke forbandt han de sårede soldater, men ramtes af en kugle i underlivet. Han døde på vejen til feltlazarettet i Sønderborg.
Cohen 1864/171: Henrik Jacobi Boesen.

13. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 537 Eduard Christian Carstens, født ca. 1835 i København, såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 21. april, begravet på Augustenborg kirkegård 22. april. Søn af …
Malersvend hos portrætmaler og daguerreotypist Just Michael Hansen i Slagelse 1860. 
Cohen 1864/124: Edvard Christian Christensen (!) Kjøbenhavn.

14. Menig ved 20. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 139 Mads Severin Weis Poulsen, født 27. februar 1834 i Viborg (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Augustenborg lazaret 27. april, begravet på Augustenborg kirkegård 1. maj. Søn af rebslagersvend Hans Christian Poulsen og Juliane Roelsgaard Weis.
Skomagersvend i Viborg. Han var opkaldt efter sin morfar, den kloge mand og ”kvaksalver” Mads Weis i Hinge (død 1839).
Den nuværende gravsten stammer fra 1947. Den første gravsten havde endvidere følgende inskription: ”Hans sørgende Enke reiste ham dette Minde”.
Cohen 1864/156: Mads Veis Severin Poulsen Viborg.

15. Sekondløjtnant ved 10. Infanteriregiment Heinrich Adolph Christian Goldschadt, født 21. august 1840 i København, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 30. april, begravet på Augustenborg kirkegård 5. maj. Søn af overkommandersergent Christian Frederik Goldschadt og Doris Christiane Sophie Petersen.
Gennemgik Landkadetakademiet 1857-60. Sekondløjtnant ved 3. Jægerkorps 1860, forsat til 10. Infanteribataljon 1861. I en fægtning ved Dybbøløsten blev Goldschadt alvorligt såret i skulderen og indlagdes på lazarettet i Augustenborg, hvor han døde en måned siden.
Cohen 1864/129: Henrik Adolph Christian Goldschadt.


16. Menig ved 4. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 181 Johan Nielsen, født 20. januar 1840 i Faksinge, Beldringe sogn, Præstø amt, død af brystbetændelse på Augustenborg lazaret 13. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 15. maj. Søn af indsidder og væver Niels Johansen og Maren Jensdatter.
Den nuværende marmortavle stammer fra 1940 og erstattede en ældre sleben granitplade.
Cohen 1864/105: Johan Nielsen Fuxinge (!)
17. Forvalter ved fouragemagasinet på Augustenborg Peter Brendstrup, født i Aarhus, død af tyfus på Augustenborg lazaret 14. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. maj.
Landmand og hestehandler i Aarhus.
Den nuværende marmortavle stammer fra tiden efter 1890. Tidligere stod der et trækors på graven med følgende inskription: "Herunder hviler Landmand og Hestehandler Peter Brendstrup fra Aarhus i Jylland, under Krigen ansat som Magasinforvalter, død paa Lazarettet i Augustenborg d. 14. Mai 1864".
Ses ikke hos Cohen, men er optegnet i den officielle tabsliste.


18. Kusk ved Vognparken på Als, nr. 828 Peter Höck, født 10. juli 1821 i Sterup, Sterup sogn, Flensburg amt, død af tyfus på Augustenborg lazaret 17. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 19. maj.
Cohen 1864/175: Høgh.
19. Menig ved 10. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 54 Rasmus Jensen Fuglsang, født 27. oktober 1839 i Magstrup, Magstrup sogn, Haderslev amt, død på Augustenborg lazaret 4. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård. Søn af halvgårdsmand Jens Rasmussen og Kirstine Fuglsang.
Ses ikke hos Cohen, men er optegnet i den officielle tabsliste.20. Civilkusk ved Vognparken på Als Niels Herman Mathias Erichsen Møller, født 12. november 1838 i Tavskov mølle, Oksenvad sogn, Haderslev sogn, død på Augustenborg lazaret 17. juni 1864, begravet på Augustenborg kirkegård. Søn af møller Claus Møller og Marie Hinrichsen. 
Ses ikke hos Cohen.21. Premierløjtnant ved 3. Infanteriregiment Barthold Detlef Melchior Walter, født 21. maj 1828 i Ratzeburg, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret 29. juni, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af landsyndikus, højesteretsadvokat Friedrich Eduard Walter. Sekondløjtnant ved Lauenborgske Jægerbataljon, der efter fredsafslutningen blev til 14. Infanteribataljon. Forsat til 3. Linjeinfanteribataljon 1852. Premierløjtnant 1864. Han deltog i kampene ved Mysunde og Dybbøl. Natten mellem 28. og 29. juni sad han i samtale med en kammerat foran barakkerne på Als, da han pludselig erfarede fjendens angreb. Hurtigt fik han alarmeret sine folk og rykkede sammen med dem frem mod fjenden. Kort efter blev han ramt af et skud i brystet. Han faldt i fangenskab og førtes til lazarettet på Augustenborg Slot, hvor han døde endnu samme dag. 
Ridder af Dannebrog 27.6.1864.
Cohen 1864/97: Barthold Detlef Melchior Valter. 

22. Officersaspirant ved 18. Infanteriregiment Frantz Frederik Sophus baron de Bretton, født 18. oktober 1832 på Tranekær Ladegård, Tranekær sogn, Svendborg amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død på Augustenborg lazaret 3. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 8. juli. Søn af auskultant, senere stiftamtmand, kammerherre Lucas Peter baron de Bretton og Marie Sophie Hellesen.
Student 1850 (Viborg), cand.jur. 1857. Fuldmægtig hos amtmand Orla Lehmann i Vejle i 1860. Bretton var ansat i Generaltolddirektoratet, da han gennemgik reserveofficersaspirantskolen i København, hvorfra han blev udkommanderet til 18. Regiment. Han blev hårdt såret ved Hestehave på Kær Halvø.
Cohen 1864/148: Frantz Frederik Sophus Baron de Bretton.

23. Kommandersergent ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 2 Jens Andersen Jørgensen, født i København, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Augustenborg lazaret 8. juli, begravet på Augustenborg kirkegård 16. juli.
Inskriptionen mangler efter jernkorsets restaurering. 
Cohen 1864/101: Jens Andersen Jørgensen Kjøbenhavn.


24. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Rasmus Larsen Møller, født 22. november 1840 i Viby mølle, Viby sogn, Odense amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, amputeret, død af tyfus på Augustenborg lazaret 12. august, begravet på Augustenborg kirkegård 15. august. Søn af møller Lars Madsen og Mette Poulsdatter.
Eksamineret gartner. Forberedte sig til præliminæreksamen, da han efter eget ønske blev optaget på Landkadetakademiets aspirantskole i januar 1864. Sekondløjtnant af krigsreserven ved 5. Infanteriregiment 30. maj 1864. Møller blev alvorligt såret, da hans regiment søgte frem mod Lykkegård vest for Rønhavevejen for at forhindre Goebens brigades fremrykning mod Sønderborg.
Cohen 1864/108: Rasmus Larsen Møller.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar