19. maj 2015

Sønderborg, Skt. Marie kirkegård

Sønderborg købstad, Sønderborg amt


De danske krigergrave fra 1864 er samlet i et fælles gravsted, der oprindelig var indhegnet med et jerngitter, der dog blev fjernet før Første Verdenskrig og erstattet af hæk. I 1941 blev gravstedet atter indhegnet. Fællesgraven domineres af en en stor natursten med inskription: "Minde over danske Krigere faldne i Kampen for Fædrelandet 1864". Mindestenen blev afsløret i 1880.
Ganske tæt ved fællesgraven er yderligere fire danske krigergrave.
Der er vist ingen tvivl om, at de bevarede gravstene og jernkors tidligere har stået på separate gravsteder på kirkegården, men efterhånden er blevet samlet på dette sted. Rieffesthals grav var endnu i 1930'erne omgivet af et støbejernsgitter, hvorpå den ovale plade med inskription var placeret. I dag er kun pladen tilbage og sat på en stor natursten.

1. Premierløjtnant ved 17. Infanteriregiment Ernst Adam Bruhn, født 12. august 1827 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 21. marts. Søn af kaptajn Ernst Poul Bruhn og Anna Elisabeth Wulff.
Den 17-årige Ernst Adam forlod Landkadetakademiet i 1844 uden eksamen og blev i stedet optaget på Kunstakademiet, hvor han var elev af billedhuggeren H.W. Bissen. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig som frivillig husar, blev snart korporal og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1850. Et år senere gik han atter ind i aktiv militærtjeneste og blev premierløjtnant i 1862. 
Cohen 1864/144: Ernst Adam Bruhn.

2. Sekondløjtnant ved 5. Infanteriregiment Laurids Marius Stephensen, født 30. marts 1839 i Kokspang skole, Hostrup sogn, Ribe amt, såret ved Ragebøl 17. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 17. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 24. marts. Søn af skolelærer og kirkesanger Claus Christian Steffensen og Maren Lauridsdatter.
Seminarist 1860 (Jelling). Hjælpelærer i Ulfborg. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole 1863. Sekondløjtnant af krigsreserven 15.10.1863. Under krigen gjorde han tjeneste ved 5. Bataljon og skulle være indstillet til linjeofficer, da han faldt ved Ragebøl.
Cohen 1864/108: Laurits Marcus Steffensen.


3. Premierløjtnant ved 10. Infanteriregiment Harald Eduard Petersen, født 1. maj 1827 i København, faldet ved Dybbøløsten 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 31. marts. Søn af vognfabrikant Wilhelm Petersen og Anne Petrine Bruun. Ugift.
Ved krigsudbruddet i 1848 meldte han sig frivilligt og blev sat ved 2. Jægerkorps, hvor han hurtigt avancerede til overjæger. I den følgende vinter gennemgik han kommandoskolen og udnævntes 10.3.1849 til sekondløjtnant af krigsreserven ved 1. Reservejægerkorps. Linjeofficer 19.8.1849 og forsat til 1. Forstærkningsjægerkorps det følgende år. Forsat til 4. Jægerkorps 1852. I 1853 blev han sat à la suite og beordret til fire års tjeneste ved den vestindiske hærstyrke. Premierløjtnant ved 5. Bataljon 1857, forsat til 10. Bataljon og chef for 8. kompagni 1.10.1863. Han blev såret ved Dybbøløsten, og da han forbød lægen at forbinde såret, døde han i løbet af dagen.
Cohen 1864/129: Harald Edvard Petersen.

4. Sekondløjtnant ved 6. Infanteriregiment Harald Frederik Severin Benzon, født 25. marts 1835 i Hohenhorn, Lauenburg, faldet ved Dybbøløsten 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 2. april. Søn af oberstløjtnant Gerhard Marianus Rosenkrone von Benzon og Johanne Christine Hulgreen. Gift 1861 med Julie Camilla Olsen, med hvem han fik to børn.
Gennemgik Landkadetakademiet 1850-54. Sekondløjtnant ved 16. Bataljon 1855, forsat til 17. Bataljon 1861 og til 6. Regiment 1863. Benzon kom først i ilden ved Dybbøløsten 28.3.1864 og her faldt han også efter nærkamp med en tysk underofficer.
Benzon udgav en populær-filosofisk afhandling i 1862 og oversatte et utal af franske, tyske og engelske romaner til dansk. Han håbede at tage fat på universitetsstudierne, når han vendte hjem fra krigen.
Cohen 1864/114: Harald Frederik Severin Benzon.

5. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 321 Johannes Godsch Jensen, født 15. februar 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 i Ribe Domkirke, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 31. marts. Søn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie Hemmet.
Hans navn findes også på mindestenen ved Skt. Catharinæ kirke i Ribe.
Cohen 1864/115: Johannes Gødsch Jensen Ribe.

6. Menig ved 3. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 172 Niels Nielsen, født 18. december 1835 på Forlev mark, Vemmelev sogn, Sorø amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 11. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 14. juli. Søn af gårdmand Niels Pedersen og Sidsel Hansdatter.
Cohen 1864/102: Niels Nielsen Farløvmark.


7. Midlertidig korporal ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 37 Niels Christian Knippel, født 26. september 1835 i Faaborg, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 17. marts. Søn af malermester Wilhelm August Knippel og Dorothea Christiansen.
Guldsmedesvend i Faaborg 1860.
Cohen 1864/112: Niels Christian Knippel Faaborg.

8. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 487 Jacob Nielsen Gjøg, født 25. august 1841 i Faaborg, konfirmeret 1856, såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 20. marts, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 28. marts. Søn af skræddersvend, senere slagtermester Jørgen Frederik Gjøg og Anne Johanne Marie Otterstrøm.
Slagtersvend i Faaborg 1860.
På gravstenen kaldes han Gaaei, et navn der iøvrigt også bruges i folketællingen for Faaborg 1860.
Cohen 1864/115: Jacob Nielsen Gjøg Faaborg.

9. Svensk frivillig sekondløjtnant ved 20. Infanteriregiment Carl Leonhard Roos, født 1821 i Stockholm, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet mellem skanse III og IV på Dybbøl banke 19. april.
Underløjtnant. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 1848-49. Frivillig sekondløjtnant i dansk krigstjeneste 25.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/156: C.L. Roos.

10. Svensk frivillig sergent ved Artilleriet, 6. Fæstningskompagni (Hertel) Lars August Lundström, født 1833, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 19. april.
Sergent og berider ved Göta artilleriregemente 1855. Frivillig sergent i dansk krigstjeneste 18.3.1864. Deltog i slaget ved Dybbøl.
Cohen 1864/83: Lundstrøm.

11. Svensk frivillig korporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, overkomplet nr. 1 Gustaf Robert Göransson, født i Stockholm, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april.
Soldat ved 2. Livgarderegiment, Stockholm. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 13.3.1864. Deltog i kampene ved Dybbøl kirke 28.3.1864.
Cohen 1864/92: Gustav Robert Gøranson Stokholm.

12. Svensk frivillig menig ved 5. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 18 Peter Fredrik Christoffer Lindblad, født 1832 i Linköping, såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 5. juli, begravet på Sønderborg kirkegård 10. juli.
Student 1850. Studerede ved Uppsala universitet. Rejste som sømand til Sydamerika. Tog eksamen fra en landbohøjskole og var forvalter på en stor landejendom indtil 1862. Frivillig menig i dansk krigstjeneste 13.4.1864. Deltog i kampene på Als 29.6.1864.
Cohen 1864/110: Peter Frederik Christoffer Lindblad Lindkjøbing.

En svensk og en dansk officer ved gravstenen
for de fire svenske frivillige soldater.


På det nærliggende mindre gravsted:

13. Menig ved 2. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 153 Andreas Frandsen, født 9. september 1839 i Harreshøj, Tikøb sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 1. april. Søn af gårdmand Frands Jacobsen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1864/95: Andreas Frantzen Harritzhøi.14. Konstabel ved 6. Fæstningskompagni, 10. Batteri, nr. 152 Søren Sørensen, født 19. februar 1836 i Mørke, Mørke sogn, Randers amt, konfirmeret 1850, faldet ved Dybbøl 8. april 1864, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 12. april. Søn af bolsmand Søren Basse Sørensen og Else Marie Pedersdatter.
Indrulleret ved artilleriet 1859.
Cohen 1864/83: Søren Sørensen Mørke (Randers amt).


15. Frivillig underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 141 Peter Weile Rieffesthal, født 5. november 1835 i Gillestedgård, Odense Vor Frue landsogn, Odense amt, såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 3. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 10. juli. Søn af proprietær Johannes Balthazar Rieffesthal og Mariane Weile.
Boghandlerlærling i København 1850.
Cohen 1864/113: Peter Veile Rieffesthal Gillestedgaard.16. Menig ved 5. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 462 Andreas Caspar Schmidt, født 2. september 1839 i Randers (Skt. Mortens), såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sønderborg lazaret 21. juli, begravet på Sønderborg Skt. Marie kirkegård 22. juli. Søn og købmand og brændevinsbrænder Rasmus Schmidt og Johanne Sophie Frederikke Beyer.
Gravstenen stammer fra 1889 og erstattede et ældre trækors.
Cohen 1864/112: Andreas Caspar Schmidt Randers.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar