11. august 2014

Roskilde, Gråbrødre kirkegård

Roskilde købstad, Roskilde amt

Kaptajn ved 22. Infanteriregiment Otto Peter Traugott Grüner, født 2. januar 1828 i Randers (Skt. Mortens), konfirmeret 1843 i Rudkøbing, faldet i skanserne ved Dybbøl 18. april 1864, beravet fra Roskilde Domkirke på Gråbrødre kirkegård 26. april. Søn af ordineret kateket Laurits Peter Winding Grüner og Cathrine Andrea Michaeline Rosted. Gift med Ida Arnesen, med hvem han fik fire døtre. 
Kadet 1843, sekondløjtnant 1846, premierløjtnant 1849, kaptajn og kompagnichef ved 22. Infanteriregiment 1861.
Ridder af Dannebrog 1849.
Grüners enke blev tillagt rang med majors enker. Grüners far var præst ved Roskilde Domkirke og forestod begravelsen af sin søn. En ældre bror, sekondløjtnant Harald Laurits Christian Grüner, faldt ved Fredericia i 1849.
Cohen 1864/164: Otto Peter Traugott Grüner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar