23. august 2014

Gunderup sogn, Lundby

Fleskum herred, Aalborg amt

De sidste kampe i 1864 fandt sted den 3. juli på marken syd for landsbyen Lundby, der ligger ca. 10 km sydøst for Aalborg. De danske tab var store og soldaterne blev begravet flere steder: Gunderup, Aalborg, Nørresundby og Hobro. På slagmarken rejstes det store monument i 1914 og 50 år senere føjedes en stor stentavle til monumentet med navnene på de faldne danske soldater.

1. Svensk frivillig premierløjtnant ved 1. Infanteriregiment Pehr Johan Conrad Betzholtz, født 21. marts 1827 på Övre Manilla djurgård ved Stockholm, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 28. juli, bisat i Aalborg Budolfi kirke 8. august, begravet på Stockholm Maria kirkegård 15. oktober. Søn af trädgårdsmestare (gartner) Betzholtz og Ebba Sophia Söderqvist.
Handelsbetjent. Volontør ved Livregimentets dragoner 1846. Frivillig korporal i dansk krigstjeneste 1849-50, blev ved afskeden i 1851 udnævnt til sekondløjtnant. Løjtnant ved Älvsborg regiment 1850, ved Lifbeväringsregimentet 1859. Frivillig premierløjtnant i dansk krigstjeneste 14. april 1864.
Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1851.
Cohen 1864/87: Conrad Beckholtz (!)

2. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 565 Jens Peter Henriksen, født 22. januar 1839 i Helsingør (Sankt Olai), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af husmand Henrik Isaksen og Pouline Hansdatter.
Familien flyttede til Toelt, Asminderød sogn senest 1845.
Hans navn findes også på mindetavlen i Asminderød kirke.
Cohen 1864/89: Jens Peter Henriksen Helsingør

3. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 239 Christian Jørgen Christensen, født 2. februar 1835 i København (Vor Frelsers), konfirmeret 1849 i Vor Frelsers kirke, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af arbejdsmand Jørgen Christensen og Bodil (Bolette) Olesdatter.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/89: Christian Jørgen Christensen Kjøbenhavn

4. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 529 Ernst Christoffer Martinsen, født 25. februar 1835 i Tønder, konfirmeret 1850 i Tønder, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af bagermester Heinrich Carl Georg Martinsen og Anne Helene Henningsen.
Cohen 1864/89: Ernst Christoffer Martinsen Tønder

5. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 310 Jens Peter Pedersen, født 5. marts 1837 i Viborg (Sortebrødre), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af daglejer Peder Jensen og Johanne Jensdatter.
Cohen 1864/89: Jens Peter Petersen Viborg

6. Frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 568 Friedleif Edouardo Sørensen, født 6. september 1837 i Sejling præstegård, Sejling sogn, Viborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Nørresundby kirkegård 8. juli. Søn af sognepræst Søren Møller Sørensen og Jutta Caroline Cecilie Hasselriis. Ugift.
Student 1856 (Aarhus), cand.jur. 1864.
Ifølge Aalborg Stiftstidende henstod Sørensens kiste i Gunderup kirke, men familiemedlemmer førte den 6. juli kisten til Aalborg, hvorfra det var meningen at sende den til Sjælland, sikkert til Esbønderup kirke, hvor faderen var præst. Af grunde, vi ikke kender, besluttede man dog at begrave Sørensen på kirkegården i Nørresundby. Seks uger senere blev den svenske frivillige Ekström begravet ved hans side.
Cohen 1864/89: Friedleif Edvard Sørensen Kjøbenhavn

7. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 590 Ole Jørgensen, født 21. juli 1838 i Tune, Tune sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård 6. juli. Søn af tjenestekarl Jørgen Olesen og Karen Nielsdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Tune kirke.
Cohen 1864/89: Ole Jørgensen Taum (!)

8. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 365 Hans Jensen Matzen Aalunde, født ca. 1841 i Flensburg (Skt. Nikolaj), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af daglejer Jens Matzen Aalunde og Trinke Iwersen.
Hans fader stammede fra landsbyen Ålunde i Fåborg sogn ved Varde.
Cohen 1864/89: Hans Jensen Matzen Alunde Flensborg

9. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 233 Christian Pedersen, født 12. februar 1837 i Ravnsnæs, Birkerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af daglejer Peder Sørensen og Anne Hansdatter.
Hans findes også på mindetavlen i Birkerød kirke.
Cohen 1864/89: Christen Petersen Ravnsnæs

10. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 346 Carl Henrik Wilhelm Flyge, født 3. november 1839 i Flensburg (Skt. Mariæ), faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af skomagersvend Johan Christian Flyge og Lucia Dorthea Berg.
Familien flyttede til København senest 1841.
Cohen 1864/89: Carl Vilhelm Henrik Flyge Kjøbenhavn

11. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 560 Hans Peter Jensen, født 10. april 1837 i Asminderød, Asminderød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af indsidder (senere husmand) Jens Pedersen og Anne Kirstine Jørgensdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Asminderød kirke.
Cohen 1864/89: Hans Peter Jensen Asminderød

12. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 595 Christian Emil Schmidt, født i København, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli.
Cohen 1864/89: Christian Emil Schmidt Kjøbenhavn

13. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 596 Ole Peter Hansen, født i Lundtofte, Lyngby sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli.
Hans navn findes også på mindetavlen i Lyngby kirke ved København.
Cohen 1864/89: Ole Peter Hansen Lundtofte

14. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 255 Peder Olsen, født i Kolding, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli.
Cohen 1864/89: Peter Ohlsen Kolding

15. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 374 Lars Nielsen, født i Jyllinge, Jyllinge sogn, Roskilde amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli.
Stillingsmand.
Cohen 1864/89: Lars Nielsen Jellinge

16. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 212 Hans Peter Nielsen, født i Rye, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli.
Cohen 1864/89: Hans Peter Nielsen Rye

17. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 616 Lars Olesen Søborg, født 26. september 1835 i Nærum, Søllerød sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Ole Søborg og Kirstine Mortensdatter.
Hjulmagersvend i Nærum. Han efterlod en hustru.
Hans navn findes også på mindestenen på Søllerød kirkegård.
Cohen 1864/89: Lars Olsen Søborg Nærum

18. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 176 Hans Larsen, født i Stensby, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli.
Cohen 1864/89: Hans Larsen Steensby

19. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 223 Anders Olsen, født 8. august 1839 i Mønge, Vejby sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af indsidder Ole Larsen og Kirsten Johansdatter.
Tjenestekarl i Skovlund, Tikøb sogn 1860.
Cohen 1864/89: Anders Olsen Mønge

20. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 573 Niels Larsen, født 31. januar 1837 i Skovlunde, Ballerup sogn, Købenahvns amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af jordbruger Lars Olesen og Anne Pedersdatter.
Ballerup Museum ejer et mindeblad for Niels Larsen.
Cohen 1864/89: Niels Larsen Skovlunde

21. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 558 Johan Wilhelm Frederik Heinze, født 28. december 1836 på Holmegårds glasværk, Fensmark sogn, Præstø amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af glasmager Johan Georg Frederik Heinze og Marie Susanne Wilhelmine Wigel.
Glaspuster i Aalborg. Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/87: Johan Vilhelm Frederik Heintze Slesvig

22. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 454 Lars Svendsen, født 19. oktober 1835 i Tisvilde, Tibirke sogn, Frederiksborg amt, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Aalborg Almen kirkegård (Budolfi) 6. juli. Søn af hjulmand Svend Bendtsen og Gunild Lavesdatter.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/89: Lars Svendsen Tiisvilde

23. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 637 Niels Nielsen, født i Ørsted, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 18. oktober, begravet på Hobro Søndre kirkegård 22. oktober.
Cohen 1864/89: Niels Nielsen Ørsted

24. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 436 Rasmus Pedersen, født 14. september 1835 i Buddinge, Gladsaxe sogn, Københavns amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, amputeret, død på Hobro lazaret 14. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 16. juli, optaget og begravet på Gladsaxe kirkegård 28. august. Søn af husmand Peder Andersen og Kirsten Henriksdatter.
Faderen blev siden høker i København.
Cohen 1864/89: Rasmus Petersen Buddinge

25. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 630 Niels Larsen, født i Søby, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 21. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 22. juli.
Cohen 1864/89: Niels Larsen Søby

26. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 364 Rasmus Madsen, født 18. februar 1838 i Kværndrup, Svendborg amt, konfirmeret 1852 i Gudbjerg, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 12. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 14. juli. Søn af husmand Anders Madsen og Johanne Marie Rasmusdatter.
Tjenestekarl i Ellerup, Gudbjerg sogn 1856.
Mindestenen i Lundby angiver fejlagtigt hans navn til R. Hansen.
Cohen 1864/89: Rasmus Madsen Overdrup

27. Underkorporal ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 343 Gustav Adolph Juul, født 20. maj 1833 i København (Garnisons), såret ved Lundby 3. juli 1864, død på Landkadetakademiets lazaret i København (Garnisons) 10. november, begravet på Garnisons kirkegård 18. november. Søn af kancellist i Generalkrigskommissariatets revisionskontor Ole Peter Juul og Anne Birgitte Willemann.
Billedhuggerlærling i København 1850.
Cohen 1864/89: Gustav Adolf Juul København

28. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 558 Johannes Larsen, født 19. april 1837 i Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 23. juli, begravet på Randers Østre kirkegård 23. juli. Søn af husmand Lars Pedersen og Maren Johannesdatter.
Hans navn findes også på mindetavlen i Hvidovre kirke.
Cohen 1864/89: Johannes Larsen Valdby

29. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 443 Hans Christian Rasmussen, født 26. juni 1835 i Tåstrup, Keldby sogn, faldet ved Lundby 3. juli 1864, begravet på Gunderup kirkegård 6. juli. Søn af parcellist Rasmus Rasmussen og Bodil Jørgensdatter.
Han var gift i København. Hans navn findes også på mindetavlen i Keldby kirke.
Cohen 1864/89: Hans Christian Rasmussen Kjøbenhavn (!)

30. Svensk frivillig menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 598 Robert Emil Ekström, født 23. februar 1840 i Vänersborg, Vänersborg församling (Älvsborg län), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død i Nørresundby præstegård 15. august, begravet på Nørresundby kirkegård 19. august. Søn af handlende Robert William Ekström og Emilia Mehlen.
Manufakturhandler i Göteborg. Frivillig menig i dansk krigstjeneste. Deltog i kampen ved Lundby 3.7.1864.
Hans navn findes også på det store monument over de skandinaviske frivillige på Kastellet i København.
Cohen 1864/89: Robert Emil Ekstrøm Gøthaborg

31. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 635 Julius Adam Bernhard Kuhlmann, født 17. juli 1835 i København (Skt. Petri), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 4. juli, begravet på Hobro Søndre kirkegård 5. juli. Søn af murermester, arkitekt Jacob Peter Kuhlmann og Bodil Marie Nielsen.
Cohen 1864/89: Julius Adam Bernhardt Kuhlmann Kjøbenhavn

32. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 131 Niels Pedersen, født i Oppesundby, Oppesundby sogn, Frederiksborg amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 17. august, begravet på Hobro Søndre kirkegård 20. august.
Cohen 1864/89: Niels Petersen Oppesundby

33. Menig ved 1. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 38 Christian Wilhelm Laurits Ryberg, født 20. december 1834 i København (Holmens), såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Hobro lazaret 2. august, begravet på Hobro Søndre kirkegård 4. august. Søn af tømmermand Christian Frederik Ryberg og Anne Cathrine Espensen.
Cohen 1864/89: Lauritz Vilhelm Ryberg Kjøbenhavn

34. Menig ved 1. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 415 Frederik Henrik Mangels, født i Gettorf, Dänischerwohld amt, såret ved Lundby 3. juli 1864, taget til fange, død på Randers lazaret 12. juli, begravet på Randers Østre kirkegård 13. juli.
Han efterlod en hustru.
Cohen 1864/88: Frederik Hansen Mangels Gettorf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar