18. august 2014

Aarhus Domkirke

Aarhus købstad, Aarhus amt


I domkirkens nordre sideskib lod de danske våbenbrødre opsætte to mindetavler med navnene på tyve århusianere, der satte livet til i Treårskrigen og i 1864. Afsløringen af tavlerne skete i forbindelse med våbenbrødrenes 25-års jubilæum i februar 1893.

1. Korporal ved 3. Dragonregiment, 4. eskadron, nr. 10 Peder Christensen, født 19. maj 1818 i Mejlby, Mejlby sogn, Randers amt, faldet ved Husby 23. april 1848, begravet af bønderne på Husby mark samme dag. Søn af husmand Christen Pedersen og Karen Conradsdatter.
Korporal ved 3. Dragonregiment, bosat i Aarhus 1845.
Cohen 1848/97: Peder Christensen Weilbye (Randers amt). Tavlen har Mejlby!

2. Halvbefaren på linjeskibet Christian den Ottende Michael Solberg Johansen, født 8. juni 1830 på Tunø, Tunø sogn, Aarhus amt, taget til fange efter linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849, død af nervefeber på Rendsborg lazaret 17. maj 1849, begravet i Rendsborg 21. maj. Søn af styrmand Søren Johansen og Marie Kirstine Pedersdatter.
Familien flyttede til Aarhus i Michaels første leveår.
Cohen 1849/44: M.S. Johansen Aarhuus

3. Usøvant på linjeskibet Christian den Ottende Christian Frederik Øverup, født 7. juni 1831 i Aarhus (Vor Frue), dræbt ved linjeskibets eksplosion i Eckernförde fjord 5. april 1849. Søn af skomager Christian Philip Øverup og Else Marie Møller.
Cohen 1849/43: Christian Frederik Overup Aarhuus

4. Hornblæser ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 27 Johan Carl Bryde, født 3. juli 1830 i København (Skt. Petri), faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af snedkermester Lars Jensen Bryde og Frederikke Charlotte la Fleur. 
Boede med forældrene i Gammelmønt 148, København i 1845.
Cohen 1849/104: Johan Carl Bryde

5. Ritmester ved 3. Dragonregiment Johannes von Holler, født ca. 1804, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Aarhus sygehus 7. december 1850, begravet fra Aarhus Domkirke på Søndre kirkegård 12. december.
Gift ca. 1830 med Lætitia Hennings (1809-1841), datter af regeringsadvokat, justitiarius i Wandsbek og Wellingsbüttel Christian Wilhelm Carl Hennings og Christine Margrethe Wittrock.
Holler boede indtil krigens udbrud i Itzehoe. Under opholdet i Aarhus boede Holler i Fiksergade 429. Han efterlod tre børn: Rosalie Johanne Louise Christine (1831-1892), hos skovrider Hennings, Løveodde, Stenderup sogn. Maximilian Holler (ca. 1832-), fraværende på sørejse. Marie (ca. 1835-), hos generalkrigskommissær Adam greve Moltke, Odense.
Sekondløjtnant à la suite ved Livregimentet lette Dragoner 1821, indtrådt i nummer 1829, karakteriseret premierløjtnant 1832, premierløjtnant 1838, ansat ved Grænsegendarmeriet 1839, karakteriseret ritmester 1841, ritmester II ved 3. Dragonregiment 1842, ritmester I 1848.
Ridder af Dannebrog 1850.
Cohen 1850/95: Johannes von Holler

6. Fourer ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 4. kompagni, nr. 2 Andreas Weiss, født 13. maj 1826 i Aarhus (Domsogn), såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensborg lazaret 26. juli, begravet på Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af felbereder Peter Weiss og Karen Marie Mikkelsen.
Weiss’ udnævnelse til løjtnant forelå den 18. august 1850, men da havde han været død i tre uger!
Cohen 1850/94: Andreas Weiss Aarhuus (Vejle amt)

7. Menig ved 6. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 159 Søren Lauge Stampe, født 24. juni 1826 i Viborg (Domsogn), faldet ved Isted 25. juli 1850, sandsynligvis begravet på Flensborg Skt. Mariæ kirkegård 28. juli. Søn af borger og avlsmand Jørgen Stampe og Anne Sophie Bregenholm.
Skomagerlærling i Viborg i 1845. Han er sandsynligvis rejst til Aarhus kort efter.
Cohen 1850/79: Søren Lauge Stampe (Aarhus amt)

8. Korporal ved 7. Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 8 Jens Schjørring, født i Aarhus, faldet ved Friedrichstadt 4. oktober 1850. 
Cohen 1850/56: Jens Skjørring (Aarhus amt)

9. Menig ved 4. Reservebataljon, 2. kompagni, nr. 134 Friedrich August Rochus Rehder, født ca. 1822 i Rendsburg, faldet ved Tönning 29. september 1850, begravet på Tönning kirkegård 3. oktober. 
Slagterlærling i Aarhus 1840
Cohen 1850/76: Frederik Rehder Rensborg (Aarhus amt)

10. Premierløjtnant ved 4. Dragonregiment Frederik Wilhelm Meulengracht, født 29. april 1830 i Aarhus (Vor Frue), hårdt såret ved Mysunde 2. februar 1864, død under sygetransporten til Flensborg 3. februar, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 15. februar. Søn af købmand Lars Christian Meulengracht og Jacobine Bech.
Meulengracht frekventerede en tid katedralskolen i fødebyen. Kadet 1847, sekondløjtnant ved fodfolket 1850, men forsat til kavaleriet året efter. Premierløjtnant 1861. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Cohen 1864/85: Frederik Wilhelm Meulengracht

11. Underkorporal ved 17. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 67 Niels Jensen, født i Aarhus, faldet ved Dybbøl 16. marts 1864, begravet på Sønderborg Skt. Mariæ kirkegård 21. marts. 
Cohen 1864/146: Niels Jensen Aarhuus

12. Menig ved 7. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 354 Andreas Nicolaj Geslin, født 21. september 1840 i Kasted, Kasted sogn, Aarhus amt, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange, død på Rinkenæs lazaret 19. marts, begravet på Rinkenæs kirkegård 23. marts. Søn af skrædder Adolph Johansen Geslin og Andersine Nicoline Andersdatter Hals.
Familien Geslin var bosat i Aarhus fra senest 1845.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 63. lægd, nr. 777.
Cohen 1864/117: Andreas Nicolai Geslin Aarhuus

13. Menig ved 10. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 513 Jens Christian Skovborg, født 4. januar 1836 i Levring, Levring sogn, Viborg amt, såret ved Dybbøl 6. april 1864, død på Augustenborg lazaret 10. april, begravet på Augustenborg kirkegård 12. april. Søn af gårdmand Christian Frederik Skovborg og Juliane Knudsdatter.
Familien flyttede til Fajstrup, Lading sogn senest 1845. Jens Christian boede endnu hos forældrene i 1860. Hans forbindelse til Aarhus er ikke klar.
Cohen 1864/129: Jens Christian Skovborg Aarhuus

14. Menig ved 6. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 59 Johannes Ludvig Frederiksen, født 4. juli 1834 i Aarhus (Vor Frue), såret ved Dybbøl 13. april 1864, taget til fange, død på Stenderup lazaret 14. april, begravet på Nybøl kirkegård 17. april. Søn af skomagersvend Peter Frederiksen og Anne Birgitte Samsing.
Cohen 1864/115: Johan Ludvig Frederiksen Aarhuus

15. Menig ved 9. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 47 Christian Peter Andersen, født i Aarhus, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864.
Cohen 1864/126: Christen Peter Andersen Aarhuus

16. Menig ved 9. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 518 Peder Knudsen Schibye, født 22. august 1825 i Aarhus (Domsogn), konfirmeret 1839 sst., faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af købmand og skipper Poul Pedersen Schibye og Anne Marie Knudsen.
Forældrene gled fra hinanden, og børnene var i 1834 i pleje hos skræddermester Philipsen i Fiskergade. Peder blev skomagermester og var bosat i Dynkarken i 1860. Gift 1854 med Lambertine Bonine Kofoed, med hvem han fik to sønner og to døtre.
Cohen 1864/122: Peter Knudsen Skiby.

17. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 459 Jens Andersen, født i Aarhus, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. 
Cohen 1864/127: Jens Andersen Aarhuus

18. Menig ved 17. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 69 Christen Jensen, født 9. marts 1833 på Jægergården, Viby sogn, Aarhus amt, savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af tjenestekarl Jens Christensen og Maren Pedersdatter.
Cohen 1864/147: Christen Jensen Aarhuus

19. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 349 Adolph Theodor Svendsen, født 23. maj 1840 i Aarhus (Domsogn), såret ved Dybbøl 18. april 1864, død på Københavns Garnisonshospital 16. maj, begravet på Aarhus Søndre kirkegård 24. maj. Søn af skomagermester Jacob Svendsen og Henriette Petersen.
Bogbindersvend i Aarhus. Hans gravsted findes endnu på Søndre kirkegård i Aarhus.
Hovedrullen for Aarhus amt 1857, 63. lægd, nr. 734.
Cohen 1864/158: Adolph Theodor Svendsen Aarhuus

20. Menig ved 20. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 311 Ole Marcus Ferdinand Ibsen, født 22. juni 1840 i Aarhus (Vor Frue), savnet efter kampene ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af skomagermester Niels Christian Ibsen og Anne Marie Foulum.
Cohen 1864/162: Ole Marius Ferdinand Ibsen Aarhus

Ingen kommentarer:

Send en kommentar