21. august 2014

Ribe, Skt. Catharinæ kirke

Ribe købstad, Ribe amt

Ved markeringen af 50-året for 1864 blev en stor mindesten indviet i Ribe den 14. juli 1914. Stenen er skabt af arkitekt Carl Brummer. Det omfattende navnestof var tilvejebragt af rektor N.E. Øllgaard og bragt i ”Fra Ribe Amt” i 1909. Mindestenen stod oprindeligt i et lille anlæg på den nordlige side af Dagmarsgade, men blev i 1928 flyttet over gaden og hen nær Skt. Catharinæ kirkes tårn.

På stenens venstre side:

1. Underjæger ved 3. Jægerkorps, 2. kompagni, nr. 109 Niels Lassen Dynesen, født 26. januar 1826 i Ribe (Skt. Catharinæ), faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af rebslagermester, borgerkaptajn Jens Dynesen og Karen Nielsen.
Student 1844 (Ribe). Studerede derpå teologi i København.
Cohen 1850/69: Niels Lassen Dynesen (Ribe amt)

2. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 321 Johannes Godsch Jensen, født 15. februar 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 i Ribe Domkirke, såret ved Dybbøl 28. marts 1864, død på Sønderborg lazaret 28. marts, begravet på Sønderborg kirkegård 31. marts. Søn af værtshusholder Niels Jensen og Anne Marie Hemmet.
Cohen 1864/115: Johannes Gødsch Jensen Ribe

3. Konstabel ved 4. Fæstningskompagni, 12. batteri, nr. 79 Jørgen Hansen, født 31. december 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1849 i Ribe Domkirke, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 1. april. Søn af klejnsmedemester Niels Hansen og Maren Hemmet.
Cohen 1864/82: Jørgen Hansen Ribe

4. Underkorporal ved 5. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. F 41 Johan Fritz Wikke, født 20. april 1833 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1847 i Ribe Domkirke, faldet ved Dybbøl 13. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 16. april. Søn af daglejer Laurits Wicke og Karen Larsdatter.
Murersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/108: Johan Fritz Vikke Ribe

5. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 337 Christian Poulsen, født 11. april 1841 i Ribe (Domsogn), konfirmeret 1855 i Ribe Domkirke, såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange, død på Flensburg lazaret 13. maj, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 21. maj. Søn af skræddermester Mads Poulsen og Kirstine Marie Sørensen.
Skræddersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/61: Christian Poulsen Ribe

6. Menig ved 20. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 401 Rasmus Niels Ludvigsen Gottliebsen, født 29. februar 1840 i Ribe (Skt. Catharinæ), konfirmeret 1854 i Skt. Catharinæ kirke, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af hørsvinger Hans Ludvigsen Gottliebsen og Anne Elisabeth Termansen.
Cohen 1864/161: Rasmus Niels Ludvig Gotliebsen Ribe

7. Menig ved 13 Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 495 Niels Hansen Clemmensen, født 18. juli 1837 i Ribe (Skt. Catharinæ), konfirmeret 1852 i Skt. Catharinæ kirke, død under marchen på Fyn 28. april 1864, begravet på Ørslev kirkegård 1. maj. Søn af vognmand, avlsbruger Laust Clemmensen og Anne Kirstine Nielsdatter.
Snedkersvend i Ribe 1860.
Cohen 1864/137: Niels Hansen Clemmensen Ribe

8. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, overkomplet nr. 164 Jørgen Bruun Thygesen, født 3. august 1826 i Lustrupdal, Ribe Skt. Catharinæ landogn, såret ved Fredericia 6. juli 1849, død på Fredericia lazaret 7. juli, begravet på Fredericia Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand Thyge Jørgensen og Karen Christoffersdatter.
Cohen 1849/110: Jørgen Brun Thyggesen Lustrup (Ribe amt)

9. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. F 14 Hans Peter Jensen, født 29. februar 1832 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1849 i Vester Vedsted, såret ved Dybbøl 17. marts 1864, taget til fange og ifølge regimentet død på et fjendtligt lazaret. Søn af gårdmand Jens Peter Andersen og Johanne Marie Pedersdatter.
Cohen 1864/109: Hans Peter Jensen Sønder Farup

På stenens bagside:

10. Menig ved 5. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. F 53 Jeppe Pedersen, født 28. april 1831 i Sønder Farup, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1847 i Vester Vedsted, død af koldbrand på Københavns lazaret 6. maj 1864, begravet på Garnisons kirkegård 10. maj. Søn af kvartottingsejer Peder Jespersen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Cohen 1864/109: Jeppe Petersen Sønder Fardrup

11. Menig ved 5. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. F 36 Christian Laustsen, født 1. maj 1830 i Vester Vedsted, Vester Vedsted sogn, konfirmeret 1845 i Vester Vedsted, faldet ved Dybbøl 11. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 13. april. Søn af husmand Laust Laustsen Janniksen og Kirsten Marie Jepsdatter.
Cohen 1864/110: Christian Laustsen Vester Vedsted

12. Halvbefaren på fregatten Gefion Johannes Hansen, født 17. november 1831 på Mandø, Mandø sogn, konfirmeret 1849 på Mandø, faldet ombord på Gefion 5. april 1849, begravet på Eckernförde kirkegård 9. april. Søn af søfarende Hans Hansen Gregersen og Karen Johannesdatter.
Cohen 1849/143: Johannes Hansen Manø

13. Menig ved 6. Infanteriregiment Jørgen Hansen Schmidt, født 30. oktober 1832 i Snepsgårde, Seem sogn, død på Odense fattiggård 29. januar 1864, begravet fra Skt. Knuds kirke 5. februar. Søn af husmand Hans Christian Bennedsen Schmidt og Anne Jørgensdatter.
Tjenestekarl i Rejsby præstegård 1850. Aftjente sin værnepligt ved 6. Infanteribataljon 1855-56. Han opholdt sig ved sin død i Odense fattiggård og kan ikke betragtes som ”falden” i krigen, idet han døde før de egentlige krigshandlingerne tog deres begyndelse. Iøvrigt er hans dødsfald heller ikke noteret i garnisonsmenigheden Skt. Hans’ kirkebøger.
Ses ikke hos Cohen.

14. Menig ved 5. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. F 14 Hans Nissen Hansen, født 16. august 1836 i Seem, Seem sogn, konfirmeret 1852 i Seem, faldet ved Dybbøl 17. marts 1864. Søn af gårdmand Hans Hansen og Anne Marie Rasmusdatter.
Cohen 1864/114: Hans Nielsen (!) Hansen Sælm (!)

15. Menig ved 22. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 138 Hans Christian Holm, født 29. december 1832 i Faurlund, Seem sogn, konfirmeret 1849 i Seem, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af husmand Christian Simonsen Holm og Karen Nielsdatter.
Cohen 1864/169: Hans Christian Hansen Fauerlund

16. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 74 Jeppe Therkildsen, født 14. juni 1823 i Kærbøl, Farup sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af husmand Therkild Hansen og Bodil Cathrine Jensdatter.
Cohen 1849/109: Jeppe Therkelsen Kjærbølling

17. Menig ved 13. Linjeinfanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 105 Joseph Christensen Pedersen, født 26. december 1818 i Fuglsang, Farup sogn, konfirmeret 1833 i Farup, faldet ved Sundeved 29. maj 1848, begravet af fjenden på Lundsgård mark, Sottrup sogn, optaget året efter og begravet på Sottrup kirkegård. Søn af husmand Peder Thomsen Jørgensen og Anne Margrethe Josephsdatter.
Cohen 1848/91: Joseph Christensen Fuglesang (Ribe amt)

18. Dragon ved 3. Dragonregiment, Depotet, nr. 120 Hans Carsten Andersen, født 5. februar 1821 i Jedsted, Vilslev sogn, konfirmeret 1835 i Vilslev, såret 7. september 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 28. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 4. oktober. Søn af husmand Anders Jensen og Cecilie Carstensdatter.
Cohen 1850/95: Hans Christian (!) Andersen Jedsted (Ribe amt)

19. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. F 49 Ib Andersen, født 30. juli 1840 i Jedsted, Vilslev sogn, konfirmeret 1855 i Vilslev, såret ved Sankelmark 6. februar 1864, amputeret, død på Flensburg lazaret 23. oktober, begravet på Vilslev kirkegård 31. oktober. Søn af gårdmand Anders Ibsen og Susanne Hansdatter.
Ses ikke hos Cohen.

20. Konstabel ved Forstærkningsartilleriet, nr. 171 Søren Christensen, født 29. juli 1827 i Sejstrup, Hunderup sogn, konfirmeret 1842 i Hunderup, død af tyfus på Flensburg lazaret 16. oktober 1850, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 18. oktober. Søn af gårdmand Christen Sørensen og Anne Marie Christensdatter.
Cohen 1850/46: Søren Christensen Seistrup (Ribe amt)

21. Menig ved 3. Reservebataljon, 1. kompagni, nr. 227 Niels Madsen, født 1. februar 1822 på Kærgårds mark, Hunderup sogn, konfirmeret 1836 i Hunderup, død af underlivsbetændelse på Graasten lazaret 23. december 1850, begravet på Adsbøl kirkegård 26. december. Søn af parcellist Mads Nielsen Hostrup og Karen Mortensdatter.
Cohen 1850/75: Niels Madsen Kjærgaardsmark (Ribe amt)

22. Underjæger ved 3. Reservejægerkorps, 4. kompagni, nr. 332 Hans Lauritsen Pedersen, født 20. maj 1825 i Jernved, Jernved sogn, konfirmeret 1840 i Jernved, såret ved Isted 25. juli 1850, død på Flensburg lazaret 31. juli, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 1. august. Søn af husmand Peder Christian Pedersen og Maren Andersdatter.
Cohen 1850/82: Hans Lauritzen Pedersen Jernved (Ribe amt)

23. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 62 Anders Wilhelm Andersen, født 2. oktober 1824 i Nørå, Bramming sogn, konfirmeret 1839 i Bramming, såret Fredericia 6. juli 1849, død på Middelfart lazaret 7. februar 1850, begravet på Middelfart kirkegård 11. februar. Søn af bolsmand Anders Nielsen og Else Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen (soldaten døde efter redaktionens slutning)

På stenens højre side:

24. Menig ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 230 Frederik Hansen, født 6. juli 1837 i Plovstrup, Jernved sogn, såret ved Dybbøl 20. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 21. marts, begravet på Augustenborg kirkegård 23. marts. Søn af husmand Hans Frederiksen og Mette Kirstine Jensdatter.
Familien flyttede til Stenderup, Føvling sogn.
Cohen 1864/116: Frederik Hansen Plougstrup.

25. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 1. kompagni, nr. 264 Therkild Boesen, født 17. februar 1828 i Lille Darum, Darum sogn, konfirmeret 1842 i Darum, død af tyfus på Schleswig lazaret 1. oktober 1850, begravet på Friedrichsberg kirkegård 5. oktober. Søn af gårdmand Boe Therkildsen og Dorthe Hansdatter.
Cohen 1850/55: Terkild Boesen Lille-Darum (Ribe amt)

26. Menig ved 6. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 198 Jens Christensen, født 14. februar 1835 i Store Darum, Darum sogn, konfirmeret 1849 i Darum, død på Augustenborg lazaret 26. marts 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 28. marts. Søn af gårdmand Christen Jensen Ugelvig og Maren Christensdatter.
Cohen 1864/116: Jens Christensen St. Darum

27. Underkorporal ved 22. Infanteriregiment, 4. kompagni, nr. 19 Jens Nielsen Lang, født 25. oktober 1833 i Store Darum, Darum sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af gårdmand Niels Lang Mikkelsen og Kirsten Hansdatter.
Cohen 1864/167: Jens Nielsen Lange Store Darum

28. Garder ved Livgarden til fods, 2. kompagni, nr. 145 Niels Pedersen, født 16. maj 1833 i Kikkenborg kro, Bramming sogn, faldet på Als 18. april 1864, begravet på Sønderborg kirkegård 24. april. Søn af kromand Peder Nielsen Kikkenborg og Ellen Sørensdatter.
Tjenestekarl i Store Darum 1860
Cohen 1864/86: Niels Petersen Kikkenborg

29. Menig ved 6. Linjeinfanteribataljon, 3. kompagni, nr. 49 Christen Laustsen, født 20. september 1826 i Nørå, Bramming sogn, faldet ved Kolding 23. april 1849, begravet på Bramdrup kirkegård 25. april. Søn af gårdmand Laust Hansen og Karen Mikkelsdatter.
Cohen 1849/109: Christen Laustsen Nøraae (Ribe amt)

30. Jæger ved 1. Reservejægerkorps, 2. kompagni, nr. 19 Gregers Eskesen, født 20. marts 1820 i Nørå, Bramming sogn, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af sognefoged Eske Gregersen og Dorthea Margrethe Pedersdatter.
Tjenestekarl i Vong, Vester Nykirke sogn 1845.
Cohen 1849/130: Gregers Eskesen Nøraae (Ribe amt)

31. Underjæger ved 2. Forstærkningsjægerkorps, 3. kompagni, nr. 50 Niels Mikkelsen Madsen, født 10. juni 1819 i Terp, Bramming sogn, konfirmeret 1834 i Bramming, såret ved Isted 25. juli 1850, amputeret, død på Flensburg lazaret 20. september, begravet på Sankt Mariæ kirkegård 26. september. Søn af gårdmand Mads Andersen og Anne Nielsdatter.
Cohen 1850/94: Niels Mikkelsen Madsen Terp (Ribe amt)

32. Menig ved 3. Forstærkningsbataljon, 3. kompagni, nr. 123 Jacob Madsen, født 26. maj 1824 i Terpager, Sneum sogn, konfirmeret 1839 i Sneum, faldet ved Isted 25. juli 1850. Søn af husmand, snedker Mads Christensen og Anne Jacobsdatter.
Cohen 1850/86: Jacob Madsen Terpager (Ribe amt)

33. Underkorporal ved 6. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 286 Henrik Peter Pedersen, født 14. februar 1838 i Tømmerby, Sneum sogn, konfirmeret 1852 i Sneum, død på Augustenborg lazaret 23. maj 1864, begravet på Augustenborg kirkegård 26. maj. Søn af gårdmand Peder Lauritsen og Anne Johanne Henriksdatter.
Cohen 1864/117: Henrik Peter Petersen Tømmerby

Ingen kommentarer:

Send en kommentar