6. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegården rejste besætningen fra fregatten Jylland et stort monument over deres chef, der døde i 1864.

Orlogskaptajn Peter Christian Holm, født 25. december 1807 i Christiansted, Skt. Croix, død af tyfus i København 2. oktober 1864, begravet på Holmens kirkegård 8. oktober. Søn af kaptajnløjtnant Hans Peter Holm og Marie Cathrine Heegaard. Gift 1. gang 1839 med Marie Caroline Pedersen (1821-1842) og 2. gang 1846 med Louise Margrethe Hetsch (1824-1876).
Sekondløjtnant 1826, premierløjtnant 1834, kaptajnløjtnant 1842, kaptajn 1852, orlogskaptajn 1858. Han deltog i aktiv krigstjeneste i 1848 og 1849. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han chef for fregatten Jylland og deltog med hæder i kampen ved Helgoland. Et par måneder senere blev han syg og løstes fra sin kommando.
R. 1849. K. 1864.
Cohen 1864/176: Peter Christian Holm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar