4. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

På Holmens kirkegård findes et gravsted med gravplade over en officer, der faldt i 1864.

Sekondløjtnant ved 16. Infanteriregiment Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, født 15. december 1839 i København (Garnisons), faldet ved Dybbøl 16. april 1864, begravet på Holmens kirkegård 28. april. Søn af toldbetjent, løjtnant Christian Jørgen Werner de Seue og Marie Caroline Harboe.
Skriver i Generalpostdirektioratet 1858. Gennemgik Landkadetakademiets reserveofficersaspirantskole og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861 .
Cohen 1864/140: Peter Nicolai Carl Christian de Seue

Ingen kommentarer:

Send en kommentar