7. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Ved kirkegårdens østmur er der på det Falbeske gravmonument indhugget navnet på en officer, der faldt i krigen 1864.

Sekondløjtnant ved 18. Infanteriregiment Christian Trepka, født 20. juni 1842 i København (Garnisons), såret i kampene på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Snoghøj lazaret 9. juli, begravet på Sottrup kirkegård 11. juli, men liget blev kort efter taget op og begravet på Holmens kirkegård 22. august. Søn af kaptajn ved Generalstaben Johan Christian Mathias Trepka og Ida Louise Mathilde Falbe.
Trepka mistede sin mor i 1849 og faderen faldt året efter i slaget ved Isted. Han blev student 1861, tog filosofikum 1862 og studerede derpå kemi. Han gennemgik reserveofficersaspirantskolen januar-marts 1864, afgik derpå som aspirant til tjeneste ved 18. Infanteriregiment, og udnævntes i maj til sekondløjtnant af reserven.
Gravstenen er rejst over sekondløjtnantens morfader, søofficeren og arkæologen Christian Tuxen Falbe (1791-1849). Portrætmedaljonerne øverst forestiller samme Falbe og dennes datter Ida Falbe, der var moder til Christian Trepka.
Cohen 1864/148: Christian Trepka

Ingen kommentarer:

Send en kommentar