6. november 2011

København, Holmens kirkegård

Københavns kommune

Midt på kirkegården, ikke langt fra mindehøjen fra 1801, er der rejst et gravmonument over en officer, der faldt i 1864.

Major af Generalstaben Sigismund Ludvig Carl von Rosen, født 23. februar 1827 i Segeberg (Holstein), hårdt såret ved Dybbøl 18. april 1864, taget til fange og død på Nybøl lazaret natten til den 19. april, begravet på Holmens kirkegård 26. april. Søn af amtmand, kammerherre Carl Wilhelm Ludvig von Rosen og Sophie Marie Decker. Gift 1853 med Francisca Henriette Wiborg (1833-1912).
Sekondløjtnant 1844, premierløjtnant 1849, kaptajn II 1855, kaptajn I og stabschef ved generalkommandoen i Holstein 1857, major 1864.
Deltog i flere af de store slag i Treårskrigen og blev såret ved Schleswig i april 1848. Ved krigsudbruddet i 1864 blev han souschef for stabschefen for landhæren, oberst Heinrich Kauffmann. Rosen var tilhænger af at holde Dannevirkestillingen, men måtte bøje sig for sin stabschef, der valgte at trække sig tilbage. Senere talte han for en opgivelse af Dybbølstillingen, og det var mens han fulgte generalmajor du Plat i dennes forsøg på at planlægge tilbagegangen, at både han og du Plat blev dødeligt sårede.
R. 1848. D.M. 1862.
Cohen 1864/77: Sigismund Ludvig Carl Rosen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar