7. november 2011

København, Assistens kirkegård

Københavns kommune

På kirkegårdens afd. A, nr. 84 er der på det Ristingske familiegravsted rejst en mindesten over en soldat, der faldt i Treårskrigen.

Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, nr. 299 Alexius Risting, født 17. juli 1826 i København (Trinitatis), død af tyfus på Schleswig lazaret 27. oktober 1850, begravet på Michaelis kirkegård 30. oktober. Søn af urtekræmmer Jens Nielsen Risting og Henriette Christine Abe.
Stud.polyt.
Cohen 1850/50: Alexius Risting (København)

Den fulde inskription på gravstenen lyder: MINDE / OM MIN ELSKEDE SØN / POLYTECHNICKER / ALEXIUS RISTING / FØDT D. 17 IULI 1826 / DØD D. 27 OCTOBER 1850 / SOM MENIG I 2 LETTE BETAILLON / DEELTOG HAN MANDIG I DANMARKS / HÆDERLIGE KAMP VED IDSTED / MEN MAATTE SENERE – AK! – KUN ALT / FORTIDLIGT UDAANDE SIT UNGE LIV / PAA SYGELEIET I SLESWIG / AGTET OG AFHOLDT AF / SINE FORESATTE OG KAMMERATER / ELSKET OG SAVNET AF HANS / DYBTSØRGENDE MODER OG SØDSKENDE / FRED VÆRE MED HAM

Ingen kommentarer:

Send en kommentar