14. september 2013

Świdnica, Cmentarz garnizonowy

Schweidnitz, Garnisonfriedhof (indtil 1945)

Świdnica, Polen

I Świdnica, der ligger ca. 50 km sydvest for Wrocław, hviler syv danske soldater, der alle blev taget til fange efter Dybbøl-slaget den 18. april 1864 og ført til den dengang preussiske garnison i Schweidnitz, der efter Tysklands sammenbrud i 1945 ligger i Polen og altså nu hedder Świdnica.
De krigsfanger, der døde, blev alle begravet på den byens garnisonskirkegård, der nu er en almindelig kommunal kirkegård (cmentarz komunalny) og er beliggende mellem gaderne Saperów og Kościelna. På kirkegården står den gamle Friedenskirche (Kościół pokoju).
På gravene lod det danske krigsministerium i 1886 sætte syv små gravsten udført i schlesisk marmor af den lokale billedhugger Th. Knewel. Gravstenene blev istandsat i 1894, 1906 og 1933. Vedligeholdelsen betalte den danske stat, senest i november 1943, hvor de lokale myndigheder beskrev dem som værende "in einen guten und würdigen Zustande".
Hvad der skete med gravstenene efter 1945, ved jeg ikke, men en undersøgelse, foretaget af Historiecenter Dybbøl Center, viser, at gravene for længst er sløjfet. Det gamle billede er taget i 1933.

1. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 263 Ole Andersen, født 14. juni 1837 i Tinghusene, Mårum sogn, Frederiksborg amt, konfirmeret 1851, såret ved Dybbøl 18. april 1864 og taget til fange, ankom til fæstningen i Schweidnitz 1. maj, død af sine kvæstelser 6. maj, begravet 9. maj. Søn af indsidder Anders Olsen og Else Marie Jensdatter.
Gift 1858 med Anne Kirstine Nielsdatter, med hvem han fik to børn.
Cohen 1864/95: Ole Andersen Maerum. Dødsattest.

2. Menig ved 16. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 215 Hans Jensen, født 6. marts 1830 i Stige, Lumby sogn, Odense amt, konfirmeret 1844 i Lunde, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 25. april, død af tyfus 19. maj, begravet 23. maj. Søn af tjenestekarl Jens Jensen og Anne Pedersdatter.
Cohen 1864/143: Hans Jensen Stege. Dødsattest.
Ifølge Cohen skal soldaten fejlagtigt være død på fjendens lazaret i Broager 19. maj 1864.

3. Menig ved 2. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 324 Andreas Christensen, født 24. marts 1840 i Skovhuse, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 14. maj, død af tyfus 21. maj, begravet 23. maj. Søn af husmand Christen Olsen og Gertrud Nielsdatter.
Tjenestekarl hos overførster Paulsen i Nødebo 1860.
Cohen 1864/95: Andreas Christensen Skovhuse. Dødsattest.

4. Menig ved 22. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 118 Anders Christensen, født 17. marts 1832 i Hedeås, Åsted sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1847, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, død af tyfus i fæstningen i Schweidnitz 25. august, begravet 28. august. Søn af gårdmand Christen Andersen og Else Svendsdatter.
Cohen 1864/165: Anders Christensen Hedeaas.

5. Menig ved 18. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 523 Peter Carstensen, født ca. 1832 i Hüllerup, Handewitt sogn, Flensburg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 17. maj, død af tyfus 22. maj, begravet 25. maj. Søn af kolonist Peter Carstensen og Anne Marie Nissen.
Boede med familien på Christiansheidi, Handewitt sogn i 1845.
Ses ikke hos Cohen. Dødsattest (heri omtales fødestedet som "Hoellerupp, Amt Flensburg")

6. Konstabel ved Artilleriet, 4. Fæstningskompagni, nr. 145 Niels Jensen, født 31. maj 1843 i Putten, Astrup sogn, Hjørring amt, konfirmeret 1858, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 23. maj, død af tyfus 31. maj, begravet 2. juni. Søn af husmand Jens Pedersen og Maren Pedersdatter.
Ses ikke hos Cohen. Dødsattest.

7. Menig ved 20. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 477 Christen Christensen, født i Blans, Ullerup sogn, Sønderborg amt, taget til fange ved Dybbøl 18. april 1864, ankom til fæstningen i Schweidnitz 11. juli, død af tyfus 22. juli, begravet 24. juli.
Ses ikke hos Cohen. Dødsattest (heri omtales soldatens nummer som 477)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar