5. september 2013

Brno, Ústřední hřbitov

Brünn, Zentralfriedhof (indtil 1918)

Brno, Tjekkiet

På byens centralkirkegård (tjekkisk: Ústřední hřbitov) ved Jihlavská i Brno hviler to - måske tre - danske soldater fra krigen i 1864. Soldaterne blev taget til fange på Als i slutningen af juni 1864 og ført til den østrigske fæstningsby Brünn, der efter Første Verdenskrig kom til at ligge i det nyoprettede Tjekkoslovakiet og fik navnet Brno.
Den ældste del af centralkirkegården stammer fra 1883, og de danske soldater hvilede oprindeligt på en garnisonskirkegård i Brnos nordvestlige forstad Zábrdovice (dengang Obrowitz). Her var deres grave oprindeligt markerede med trækors, men de forsvandt, og en dansk officer søgte forgæves gravene på en tjenesterejse i 1886.
I 1902 blev garnisonskirkegården nedlagt og de jordiske levninger af næsten 1.400 soldater blev overført til centralkirkegården. Dette store antal soldater var omkommet i den preussisk-østrigske krig i 1866, og på centralkirkegården fik de et stort fælles monument. Tre år senere - i 1905 - henvendte garnisonspræsten sig til det danske krigsministerium i Danmark, der kort efter bekostede en dansk gravsten.
På gravstenen står navnene på to danske soldater (Peder Jensen Bøgesø og Ole Nielsen Ravnholt), men en tredje dansk soldat døde også i fæstningen i 1864: Eduard Jensen Helsingør. Da der sandsynligvis var tale om en forglemmelse i 1905, bringes sidstnævntes data også her.
Jeg besøgte kirkegården i Brno i august 2013, men det lykkedes mig desværre ikke at finde gravstenen, og personalet var heller ikke i stand til at hjælpe mig. Det ældre fotografi stammer fra Forsvarsministeriets Krigergravstilsyns arkiv (Rigsarkivet).

1. Menig ved 4. Infanteriregiment, 8. kompagni, nr. 438 Peder Jensen, født 4. november 1839 i Bøgesø, Everdrup sogn, Præstø amt, konfirmeret 1854, taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 31. juli, begravet 2. august. Søn af husmand og smed Jens Andersen og Kirsten Jensdatter.
Cohen 1864/107: Peter Jensen Bøgesø. Cohen tror fejlagtigt, at Peder Jensen døde på lazarettet i Augustenborg.

2. Menig ved 3. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 377 Ole Nielsen, født 1842 i Ravnholt, taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 16. august, begravet 17. august.
Cohen 1864/99: Ole Nielsen Ravnholdt. Cohen har ingen oplysninger om fangenskabet og dødsfaldet i Brno.

3. Menig ved 18. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 145 Eduard Jensen, født 28. juni 1837 i Helsingør (Skt. Olai),  konfirmeret 1851 i Tikøb, taget til fange efter kampene på Als 29. juni 1864, død i Brno 17. august 1864. Søn af hospitalskarl Hans Jensen og Kirstine Thorkildsdatter.
Flyttede med forældrene til et husmandssted på Nyrup Overdrev, Tikøb sogn.
Ses ikke hos Cohen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar