1. september 2013

Magdeburg, Neue Garnisonfriedhof

Magdeburg, Tyskland

På den vestlige side af Gerhart-Hauptmann-Strasse i Magdeburg-bydelen Stadtfeld lå tidligere en stor garnisonskirkegård, der blev voldsomt ødelagt under de allieredes luftangreb i foråret 1945 og i 1954 blev ryddet og udstykket til bebyggelse. Gravens beliggenhed kan dog ved sammenligning mellem kortmateriale i Forsvarsministeriets Krigergravstilsyns arkiv (Rigsarkivet) og moderne kort angives præcist til haven bag Gerhart-Hauptmann-Strasse 52. Indtil 1938 lå gravstedet imidlertid ca. 200 m nordligere på samme kirkegård, men et vejgennembrud nødvendiggjorde en flytning.
Oprindeligt blev de seks tilfangetagne danske soldater fra krigen i 1864 imidlertid begravet på byens ældre garnisonskirkegård, og det var nedlæggelsen af denne kirkegård, der i 1885 fik garnisonspræsten til at kontakte det danske krigsministerium. Ministeriet modtog henvendelsen med stor interesse, og den 6. november samme år blev de danske soldater gravet op og anbragt i én fælles kiste, der med fuld militær honnør blev ført gennem byen til den nye garnisonskirkegård i Stadtfeld, hvor der også blev sat en gravsten. Denne begivenhed gav stødet til, at det danske krigsministerium straks iværksatte en større undersøgelse, der skulle tilvejebringe oplysninger om de øvrige danske krigergrave i det fremmede, og allerede i 1886 blev der sat gravstene i de preussiske fæstningsbyer Cosel, Cüstrin, Glogau, Graudenz, Neisse, Posen, Schweidenitz, Spandau og Wittenberg. Gravens vedligeholdelse blev senst betalt af det danske krigsministerium i 1942.
Historiecenter Dybbøl Banke har for nylig modtaget fotografier af den endnu eksisterende gravsten, og jeg venter nærmere besked om dens nøjagtige placering. Det ældre fotografi stammer fra Krigergravstilsynets arkiv.

1. Menig ved 9. Infanteriregiment, 6. kompagni, nr. 140 Christen Andersen, født i Mejrup, Mejrup sogn, Ringkøbing amt, såret 3. februar 1864, taget til fange, begik selvmord i fæstningen Magdeburg 22. februar 1864.
Cohen 1864/127: C… A… M… (Cohen opgiver kun initialer ved de soldater, der døde for egen hånd).

2. Menig ved 11. Infanteriregiment, 5. kompagni, nr. 450 Christen Larsen, født 3. juni 1838 på Mosemark, Åsted sogn, Hjørring amt, taget til fange ved Kongshøj 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 21. marts. Søn af tjenestekarl Lars Christensen og tjenestepige Inger Christensdatter, Mosemarken.
Forældrene blev aldrig gift, og Christen voksede op i morforældrenes hus i Flade.
Cohen 1864/134: Christian Larsen Mosemark.

3. Menig ved 11. Infanteriregiment, 1. kompagni, nr. 533 Christian Jensen Hæstrup, født 4. november 1840 Hjørring (St. Catharinæ), konfirmeret 1855 i Serritslev, såret ved Vejle 8. marts 1864, taget til fange og død i fæstningen Magdeburg 9. august. Søn af tømmermand Jens Christian Larsen Hæstrup og Maren Mikkelsdatter.
Cohen 1864/133: Christian Jensen Hæstrup Hjørring.

4. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 480 Christen Christensen Lundboe, født 8. april 1835 ved Augustenhof (Nordborg parceller), Nordborg landsogn, Sønderborg amt, konfirmeret 1850, taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 22. februar. Søn af parcellist Christen Christensen Lundboe og Anne Cathrine Nielsen.
Cohen 1864/164: Christian Lundbow Nordborg.

5. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 126 Christian Andersen, født 15. marts 1839 på Bjørnodde, Kegnæs sogn, konfirmeret 1855, taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 17. august. Søn af parcellist Hans Andersen og Kirstine Marie Hansen.
Ses ikke hos Cohen. Ifølge de officielle tabslister blev han som nordslesviger slettet af stambogen 27.11.1864.

6. Menig ved 21. Infanteriregiment, 7. kompagni, nr. 313 Peder Thaysen, født 6. maj 1840 i Sandager, Rinkenæs sogn, Aabenraa amt, konfirmeret 1856, taget til fange ved Jagel 3. februar 1864, død i fæstningen Magdeburg 1. marts 1864. Søn af hufner Peder Thaysen og Anne Cathrine Jessen.
Ses ikke hos Cohen. Ifølge de officielle tabslister blev han som nordslesviger slettet af stambogen 27.11.1864.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar