7. december 2010

Sorø, Akademihaven

Sorø købstad, Sorø amt

I Sorø Akademis have, ikke langt fra Molbechs hus, afsløredes 15. september 1901 en stor bautasten med navnene på tolv soranere, der var faldet i de to slesvigske krige. Initiativet skyldtes Soransk Samfund og billedhugger Ludvig Brandstrup (selv soraner) stod for den praktiske udførelse. På stenens forside er følgende indskrift:
DU, DER PAA VEIEN / FRA YNGLING TIL MAND / HER SKAL MINDES / DE FALDNE SOLDATER / SORANERE VAR DE / OG KAMMERATER / SOM GIK I DØDEN / FOR DERES LAND.
Navnene på de faldne står på bagsiden.

1. Frivillig menig ved 10. lette Infanteribataljon, 2. kompagni, overkomplet nr. 8 Johan Nicolaj Voigt, født 13. marts 1828 i Sorø, såret ved Nybøl 28. maj 1848, død på Faaborg lazaret 24. juni, begravet på Faaborg kirkegård 28. juni. Søn af landinspektør Nicolaj Ulrich Christian Voigt og Cecilie Kirstine Heide.
Forlod Sorø Akademi 1845. Meldte sig som frivillig soldat ved krigsudbruddet i 1848.

2. Sekondløjtnant ved 1. Reservejægerkorps Harald Schau, født 29. marts 1829 i Odense (Sankt Hans), død af tyfus på Schleswig lazaret 13. januar 1851, begravet på Schleswig Michaelis kirkegård 18. januar. Søn af ritmester Hans Schau og Dorothea Cathrine Bojesen.
Student fra Sorø Akademi 1848. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve, forsat til linjen 1850.

3. Premierløjtnant ved 11. Infanteriregiment Johan Frederik Lund, født 19. maj 1824 i Munkebjergby præstegård, Munkebjergby sogn, faldet ved Bustrup 3. februar 1864, begravet på Flensburg Sankt Mariæ kirkegård 6. februar. Søn af sognepæst John Christian Lund og Erasmine Henriette Struckmann.
Student fra Sorø Akademi 1844. Filosofikum 1846. Amatørbotaniker. Gennemgik hærens kommandoskole. Sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve 1848, forsat til linjen 1850, premierløjtnant1854. Adjudant ved 2. Brigade 1862-63. Ridder af Dannebrog 1862. Gift med Ida Wilhelmine Augusta Zahle. Efterlod hende og tre børn.

4. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Carl Ludvig Barner, født 2. december 1839 på Kalundborg ladegård, Kalundborg sogn, såret i forpostfægtningen ved Ragebøl 16. marts 1864, død på Augustenborg lazaret 26. marts, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 1. april. Søn af proprietær Christian Barner og Methaline Charlotte Florentine Ludovine Bruns.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1857. Studerede derpå landvæsen. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen. Sekondløjtnant 1861. Bror til nedennævnte A.V. Barner.

5. Sekondløjtnant ved 3. Infanteriregiment Johan Georg Frederik Schlegel, født 12. november 1843 i Klampenborg, Lyngby sogn, såret såret på Als 29. juni 1864, taget til fange, død på Sandbjerg lazaret 2. juli, begravet på Sottrup kirkegård 4. juli. Søn af skovfoged Ulrich Anthon Adolph Schlegel og Andrea von Westen.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1859. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen. Sekondløjtnant 1862. Toldfuldmægtig i Køge 1863. Genindkaldt til krigstjeneste 1864.
Schlegel er også mindet i Sorø og Køge kirker.

6. Menig ved 1. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 475 Laurits Muus Bruun, født 11. december 1836 i Årøsund, Øsby sogn, faldet ved Over Selk 3. februar 1864. Søn af postmester, kgl. agent Hans Christian Hansen Bruun og Emilie Nicoline Scherning.
Forlod Sorø Akademi 1851. Student fra Haderslev 1856. Cand.jur. 1863.

7. Sekondløjtnant ved 2. Infanteriregiment Andreas Frederik Walter Toxwerdt, født 23. august 1841 i Rendsburg, faldet ved Dybbøl 18.4.1864, begravet på Store Heddinge kirkegård 27.4. Søn af overauditør, senere byfoged i Store Heddinge Nicolaj Peter Diderich T. og Marie Elisabeth Wilhelmine Harbou.
Student fra Sorø Akademi 1861. Cand.phil. 1862. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1863. Sekondløjtnant 1863. Han er også mindet på Store Heddinge kirkegård og på Dybbøl banke.

8. Kommandersergent ved 9. Infanteriregiment, 3. kompagni, nr. 1 Carl Martin Christian Hassenfeldt, født 27. december 1838 i Adelgade 287, København (Trinitatis), død af tyfus på Københavns Sølvgade kasernes lazaret 7. april 1864, begravet på Københavns Assistens kirkegård 12. april. Søn af hørkræmmersvend Johan Christian Emil Hassenfeldt og Mathilde Henriette Adolphine Riis.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1855. Stud.polyt. Lod sig hverve 1857, begyndte som spillemand, blev underofficersaspirant, korporal 1858, kompagnilæreri gymnastik og bajonetfægtning 1858, kompagnilærer i svømning 1860, sergent 1862, korpsskriver 1863, kommandersergent 1864.

9. Officersaspirant ved 2. Infanteriregiment August Valdemar Barner, født 24. september 1841 på Kalundborg ladegård, Kalundborg sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864, begravet på Københavns Garnisons kirkegård 27. april. Søn af proprietær Christian Barner og Methaline Charlotte Florentine Ludovine Bruns.
Realeksamen fra Sorø Akademi 1860. Studerede derpå landvæsen og blev optaget på Landbohøjskolen. Officersaspirant 1863. Bror til ovennævnte C.L. Barner. Ugift.

10. Menig ved 9. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 528 Søren Rasmussen, født 14. september 1837 på Dævidsrød mark, Ottestrup sogn, faldet ved Dybbøl 18. april 1864. Søn af indsidder Rasmus Hansen og Maren Sørensdatter.
Tjenestekarl hos proprietær Søren Smith, Realgade, Sorø i 1860.

11. Sekondløjtnant ved 1. Infanteriregiment Johan Constant Emanuel Dirckinck friherre af Holmfeld, født 31. juli 1836 i Schwarzenbek, Lauenburg, faldet ved Sankelmark 6. februar 1864, begravet i kromand Clausens have ved Oversø 8. februar. Søn af amtmand, dr.jur. Peter Heinrich Maria Walpurgis Dirckinck friherre af Holmfeld og Anna Susanna Kinckel.
Forlod Sorø Akademi 1852, student fra Roskilde 1855. Cand.phil. 1856. Stud.jur. Gennemgik reserveofficersaspirantskolen 1862. Sekondløjtnant 1862.

12. Underkorporal ved 2. Infanteriregiment, 2. kompagni, nr. 419 Carl Herman Emil van Deurs, født 15. maj 1840 på Bøstrup, Drøsselbjerg sogn, faldet ved Dybbøl 28. marts 1864, begravet på Drøsselbjerg kirkegård 5. april. Søn af proprietær Emil van Deurs og Aline Sophie Agier.
Forlod Sorø Akademi 1858. Avlsforvalter på Bøstrup. Underkorporal.

Litteratur:
Soraner-biografier 1822-1900 / red. af A. Kann Rasmussen. Sorø, 1977.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar