6. december 2010

Slagelse, Sankt Mikkels kirkegård

Slagelse købstad, Sorø amt

På kirkegården er rejst en stor gravsten over en officer, der faldt i 1864.

Kaptajn ved Artilleriet, 10. Batteri Jens Christian Johansen, født 30. juni 1829 i København, såret ved Dybbøl 11. april 1864, død på Augustenborg lazaret 17. april, begravet på Slagelse Sankt Mikkels assistenskirkegård 26. april. Søn af landinspektør Poul Winther Johansen og Karen Augusta Wulff.
Realeksamen. Studerede ved den militære højskole 1848-53. Sekondløjtnant 1850, premierløjtnant 1854, kaptajn 1862.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar